Загальна інформація

Народився 20 лютого 1979 г. 

2001 р. - Харківський державний технічний університет сільського господарства за спеціальностями: «Обладнання переробних і харчових виробництв», кваліфікація інженер-механік; «Філософія людського спілкування і менеджмент» (кафедра ЮНЕСКО), кваліфікація магістр філософії та менеджменту.

2003 р. - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація магістр державного управління.

2006 - аспірантуру Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Механізми державного управління».

Наукова ступінь – кандидат наук з державного управління (з 2007 р), вчене звання - доцент кафедри економічної політики (з 2011 р),

У 2011-2013 рр. був експертом в складі робочої групи «Законодавче та інституційне забезпечення реформ» Харківського регіонального комітету з економічних реформ при обласній державній адміністрації.

У 2014-2015 рр. був експертом в складі робочої групи, яка займалася розробкою Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року.

Наукові інтереси

Механізми державного управління інноваційним розвитком галузей економіки в умовах глобалізації.

Викладання

Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисциплін: 

  • «Міжнародна економіка»; 
  • «Інноваційний розвиток підприємства»; 
  • «Інвестування».

Публікації

  1. Бабаєв В. Ю. Цільові орієнтири державного регулювання фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. Ю. Бабаєв // Державне будівництво. – 2018. – №2. – Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/
  2. Бабаєв В. Ю. Фінансові інструменти сприяння інноваційному розвитку промисловості України / В. Ю. Бабаєв, К. С. Ходякова // Децентралізація управління, публічні фінанси в Україні : монографія / [О. Ю. Амосов, М. М. Коваленко, М. А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д. е. н., проф. О. Ю. Амосов. – Харьков : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018 – 320 с.
  3. Бабаєв В. Ю. Інноваційний менеджмент / В. Ю. Бабаєв / Менеджмент для магістрів : навч. посіб. / [М. М. Коваленко, М. А. Латинін, О. А. Мельниченко та ін.] ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. М. А. Латиніна. – Харьков : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 10–69.
  4. Бабаєв В. Ю. Методологія визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку регіону. Теоретичні основи механізмів формування та реалізації регіональної інноваційної політики / В. Ю. Бабаєв // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг ред. д. держ. упр., проф. М. А. Латиніна. – Харьков : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С. 81–114.