З моменту свого виникнення в 1992 р кафедра зазнала ряд якісних і структурних перетворень.  У 2010 р кафедри філологічного циклу були об'єднані і утворили кафедру германської та романської філології, в складі якої з 2013 року працюють дві секції: англійської філології та романської і німецької філології.

 Нині в складі кафедри германської та романської філології 2 професори, 4 доценти, 4 старших викладача, 2 викладача, також працюють 5 запрошених викладачів.

 Колектив кафедри здійснює викладання англійської, французької, іспанської та німецької мов на всіх курсах, а також широкого комплексу практичних і теоретичних дисциплін лінгвістичного та культурологічного циклів, сприяють різнобічної підготовки висококваліфікованих фахівців в області германської та романської філології.

 Викладачі кафедри – це  професіонали, які мають багаторічний досвід роботи на спеціальних факультетах.  У навчальному процесі використовуються  як традиційні, так і інноваційні методики викладання теоретичних і практичних дисциплін з використанням мультимедійного обладнання.

 Постійне підвищення мовної та теоретичної підготовки та педагогічної майстерності викладачів кафедри здійснюється за допомогою зарубіжних стажувань, обміну досвідом з провідними вузами Харкова і України.

 Викладачі кафедри ведуть наукові дослідження в області прагмалінгвістики, функціональної та когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу, теорії та методики викладання іноземних мов.