Дисципліна

ПІБ викладача

Факультет, курс.Назва методичного посібника
Усна практикаМихайлова Л. ВРП-4Crime and punishment : уч. пособ. по устной практике для студ. IV курса фак-та «Референт-переводчик» » / Нар. укр. акад., [каф. герм, и роман. филол. ; сост.: М. Н. Медведь, И. В. Змиева, Л. В. Михайлова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 88 с.
Усна практикаМихайлова Л. ВРП-4Relations. Mass media : уч. пособ. по устной практике для студ. IV курса фак-та «Референт-переводчик» » / Нар. укр. акад., [каф. герм, и роман. филол. ; сост.: М. Н. Медведь, И. В. Змиева, Л. В. Михайлова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 72 с. 
Практичний курс
англійської мови
Тимошенкова Т. М.РП-5 РП-6English for Advanced Students: навч. посіб. з аналіт. читання для студ. 5 курсу ф-ту «Референт-перекладач» (для всіх форм навчання) / Т. М. Тимошенкова ; Нар. укр. акад., [каф. англ. філол.]. – Х.: Вид-во НУА, 2015. – 100 с.
Практичний курс
англійської мови
Тимошенкова Т. М.РП-5 РП-6Short Stories by English and American writers: Навч. посіб. з домашнього читання для студентів старших курсів фак. іноземних мов /Нар. укр. акад. [Каф. англ. Філології; Авт.-упоряд. Т.М. Тимошенкова]. – Х: Вид-во НУА, 2008 – 248 с.
Курс порівняльної граматики англійської і української мовТимошенкова Т. М.РП-4Practical studies in a comparative course of English and Ukrainian grammar = Практикум з порівняльного курсу граматики англійської та української мов: навч. посіб. для студ., які навчаються за напр. підг. 035 - Філологія / Т. М. Тимошенкова ; Нар. укр. акад., [каф. англ. філол.]. – Х.: Вид-во НУА, 2015. – 56 с.
Практичний курс
англійської мови
Тимошенкова Т. М.РП-5Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: метод. реком. для студ., які навчаються за спец. 035 – Філологія / Т. М. Тимошенкова ; Нар. укр. акад., [каф. герм. та роман. філол.]. – Х.: Вид-во НУА, 2015. – 20 с.
Типологія німецької мовиПотапова Ж. Є.РП-4Theoretische Grammatik : навч. посіб. для студентів 4 курсу ф-ту «Референет-перекладач» з дисципліни «Теоретична граматика» (нім. мова) / Нар. Укр.. акад.,[каф. герм. та роман. філол. ; упоряд. Ж. Є. Потапова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 68 с. 
Література ФранціїАнуфрієва І. Л.РП-4Література Франції: навч. посіб. вства для студ. 4 курсу / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.упоряд. І. Л. Ануфрієва]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 168 с. 
Французька моваАнуфрієва І. Л.РП-3, 4Граматика французької мови в п’єсах: навчальний посібник / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. доц. І.Л. Ануфрієва]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 46 с.
Аналітика и граматика французької мовиАнуфрієва І. Л.РП-4Французька мова : практикум з аналіт. читання та граматики : для студентів 3 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. Філол. ; упоряд. І. Л. Ануфрієва] . – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 66 с.
ЛінгвокраїнознавствоАнуфрієва І. Л.РП-4Histoire de France. Підручник для студентів 4 курсу, Харків : Вид-во НУА, 2015. 
Практичний курс французької мовиАнуфрієва І. Л.РП-5Французский язык : учеб. пособие по устной практике для студентов 5 курса, обучающихся по специальности 6.020303 – Филология / И.Л. Ануфриева ; Нар. укр. акад., [каф. герм. и роман. филологии]. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – 32 с.
ФонетикаЯриз Є. М.РП-1Іспанська мова : посібник з аудіювання для студентів 1 курсу, які навчаються за спеціальністю 6.030500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. герман. і роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2014. – 60 с.
ГраматикаЯриз Є. М.РП-1Дійсний спосіб : навч. посіб. з граматики ісп. мови для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. Є.М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 63 с.
Усна практикаЯриз Є. М.РП-1Іспанська мова : посібник з усної практики для студ. I курсу, які навчаються за спеціальністю 6.030.500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. герман. і роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2014. – 44 с.
Усна практикаЯриз Є. М.РП-2Іспанська мова : посіб. з аудіювання для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 - Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. герм. та роман. філол. ; упоряд. Є.М. Яріз]. - Харків : Вид-во НУА, 2015. - 48 с.

Аналітичне читання

Яриз Є. М.РП-2Іспанська мова : посіб. з аналітич. читання для студентів 2 курсу, які навчаються за спеціальністю 06020303 - Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Є.М. Яріз]. - Харків : Вид-во НУА, 2015. - 46 с.
Усна практикаЯриз Є. М.РП-3Іспанська мова : посіб. з аудіювання для студентів 3 курсу, які навчаються за спеціальністю 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 24 с.
Аналітичне читанняЯриз Є. М.РП-3Іспанська мова : посіб. з аналітич. читання для студентів 3 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 - Філологія/ Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Є.М. Яріз]. Ч. 1. - Харків : Вид-во НУА, 2015. - 44 с.
Аналітичне читанняЯриз Є. М.РП-4Іспанська мова : практикум з аналіт. читання для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 83 с.
Усна практикаЯриз Є. М.РП-4Іспанська мова : практикум з усного мовлення для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології. ; упоряд. Є. М. Яріз]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 72 с.
Англійська моваКарпенко О. В.РП-1Практикум по английской грамматике: глагол: для студентов 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко; Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.]: – 2-е изд. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 152 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-1Практикум по английской грамматике: прилагательное: учеб. пособие для студентов 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко, В. А. Кашкарев / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.; сост.: Е .В. Карпенко, В .А. Кашкарев] : – 2-е изд. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 84 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-1Практикум по английской грамматике: существительное: учеб. пособие для студентов 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.]: –2-е изд. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 64 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-1Практикум по английской грамматике : для слушателей ф-та довузовской подготовки / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.; сост. Е. В. Карпенко]. – Харьков: Изд-во НУА, 2018. – 104 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-1Sіmple Englіsh Grammar. Theory and Practіce : уч. пособ. для студ. 1 курса ф-та «Референт-переводчик» / Е. В. Карпенко, В. А. Кашкарев ; Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.]. – 2-е изд. – Харьков. : Изд-во НУА, 2016. – 128 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-1Практикум по английскому языку (аналитическое чтение): для студ. 1 курса / Нар. укр. акад., [каф. герман. и роман. филол.; сост. Е. В. Карпенко.]. –Х. : Изд-во НУА, 2015. – 64 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-4Comparative Lexicology of the Ukrainian and English Languages: навч. посіб. із порівняльної лексикології англ. та укр. мов для студентів 3 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / O. В. Карпенко ; Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології.]. – Харків. : Вид-во НУА, 2018. – 104 с.
Англійська моваКарпенко О.В.РП-4Practice in lexicology : навч. посіб. для студентів 3 курсу ф-ту «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. герм. та роман. філології ; упоряд. O. В. Карпенко.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 67 с.
Аналітичне читанняПаненко І. О.РП-2Збірка вправ з аналітичного читання : навч. посіб. для студентів 2 курсу ф-ту "Референт-перекладач" / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; авт.-упоряд.: І.О. Паненко, О.М. Шестакова]. - Харків: Вид-во НУА, 2017. - 59 с.
ГраматикаПаненко І. О.РП-2Збірка вправ з англійської граматики : навч. посіб. для студентів 2 курсу ф-ту "Референт-перекладач" / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд.: В.В. Ільченко, І.О. Паненко, О.М. Шестакова]. - Харків : Вид-во НУА, 2017. - 103 с.
Французька моваСмолянкіна С. В.РП-1Толковый словарь по дисциплине "Иностранный язык" (французский, испанский, немецкий) : для студентов 1-2 курса, обучающихся по направлению подгот. 035 - Филология / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Т.Ф. Бочарниковой. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 103 с.
Французька моваСмолянкіна С. В.РП-1Французька мова: збірник прав з фонетики для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 40 с.
Французька моваСмолянкіна С. В.РП-1Французька мова: використання пісенного матеріалу при вивченні граматики: для студентів 1-2 курсів, які навчаються за напрямом підготовки 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. і роман. філол. ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 36 с.
Французька моваСмолянкіна С. В.РП-1Французька мова : практикум з граматики для студ. 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 60 с.
Французька моваСмолянкіна С. В.РП-1Французька мова : практикум з аналіт. читання для студ. 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології.; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 48 с. 
Французька моваСмолянкіна С. В.РП-2Французька мова : практикум з аналіт. читання та граматики для студентів 2 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд.: С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 52 с.
Французька мова (аспекти: граматика и
аналітичне читання)
Смолянкіна С. В.РП-3Testament et les autres nouvelles : посіб. для самост. роботи студентів 3–4 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 64 с.
Лексикологія французької мовиСмолянкіна С. В.РП-4Лексикологія французької мови : навч. посіб. для студентів 3 курсу / Нар. укр. акад., [каф. роман. та герман. філол. ; авт.- упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 100 с.

Стилістика французької мовиСмолянкіна С. В.РП-4Стилістика французької мови : навч. посіб. для студентів 4 курсу / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; авт.- упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 64 с.
Французька мова (аспект: фонетика)Смолянкіна С. В.РП-1Французька мова : збірник прав з фонетики для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 40 с.

Французька мова (аспект: граматика)Смолянкіна С. В.РП-1, 2Французька мова: використання пісенного матеріалу при вивченні граматики, практикум для студентів 1-2 курсів, які навчаються за напрямом підготовки 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. і роман. філол. ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 36 с. 
Стилістика
французької мови
Смолянкіна С. В.РП-4Стилістика французької мови : метод. рек. для студ. 4 курсу, які навчаються за напрямом підготов. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. С. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 16 с.
Лексикологія
французької мови
Смолянкіна С. В.РП-4Лексикологія французької мови: метод. рек. для студ. 4 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. C. В. Смолянкіна]. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 16 с.
Німецька мова
(граматика)
Закринична Н. І.РП-3Учебное пособие по практической грамматике немецкого языка с правилами, упражнениями и тестовыми заданиями в 3-х частях : для студентов 3 курса фак. "Референт-переводчик" / Нар. укр. акад., [сост.: Н.И. Закриничная, Л.Н. Шмакова]. - Харьков : Изд-во НУА, 2016 - . Ч. 1. - 100 с.
Німецька мова
(граматика)
Закринична Н. І.РП-3Учебное пособие по практической грамматике немецкого языка с правилами, упражнениями и тестовыми заданиями в 3-х частях : для студентов 3 курса фак. "Референт-переводчик" / Нар. укр. акад., [сост.: Н.И. Закриничная, Л.Н. Шмакова]. - Харьков : Изд-во НУА, 2016 - . Ч. 2. - 104 с.
Німецька мова
(граматика)
Закринична Н. І.РП-3Учебное пособие по практической грамматике немецкого языка с правилами, упражнениями и тестовыми заданиями в 3-х частях : для студентов 3 курса фак. "Референт-переводчик" / Нар. укр. акад., [сост.: Н.И. Закриничная, Л.Н. Шмакова]. - Харьков : Изд-во НУА, 2016 - . Ч. 3. - 96 с.
Граматика
англїйської мови
Шестакова О. М.РП-2Збірка вправ з англійської граматики : навч. посіб. для студентів 2 курсу ф-ту "Референт-перекладач" / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд.: В.В. Ільченко, І.О. Паненко, О.М. Шестакова]. - Харків : Вид-во НУА, 2017. - 103 с.
Граматика
англїйської мови
Шестакова О. М.РП-2Практикум з англійської граматики: дієприкметник, дієприслівник : навч. посіб. для студентів 2 курсу ф-ту "Референт-перекладач" / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. О.М. Шестакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 63 с.
Граматика
англїйської мови
Шестакова О. М.РП-2Практикум з англійської граматики: Sequence of Tenses (Reported Speech), Passive Voice : навч. посіб. для студентів 2 курсу ф-ту "Референт-перекладач" / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. О.М. Шестакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 79 с.
Німецька моваШмакова Л. М.РП, 2-4Німецька мова : метод. вказівки для самост. роботи студентів 2–4 курсів, які вивчають нім. мову як другу іноземну за напрямом підгот. 6.020303 – Філологія, кваліфікац. рівень бакалавр (заоч.-дистанц. форма навчання) / Нар. укр. акад. ; [каф. герман. та роман. філол.; упоряд.: Н. І. Закринична, Л. М. Шмакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 68 с.
Німецька моваШмакова Л. М.РП, 2-3Практична фонетика німецької мови : метод. вказівки для самост. роботи студентів 1 курсу, ф-ту «Референт-перекладач» за напрямом підгот. 035 – Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філол. ; упоряд. Л. М. Шмакова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 60 с.
Німецька моваТкаченко О. В.РП-1,2Толковый словарь по дисциплине «Иностранный язык» (французский, испанский, немецкий): для студентов 1-2 курса, обучающихся по направлению подгот. 035 - Филология / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Т.Ф. Бочарниковой. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 103 с.
Німецька моваТкаченко О. В.РП-1, 2Вживання прийменників та керування дієслів : практикум з граматики нім. мови для студентів 1–2 курсів, які навчаються за спец. 035 Філологія / Нар. укр. акад., [каф. герман. та роман. філології ; упоряд. О. В. Ткаченко]. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 21 с.