Загальна інформація

Випускниця ХГУ «НУА», закінчила факультет післядипломної освіти, прослухала курс «Методика викладання» в ХГУ «НУА».

Брала участь в міжнародній програмі з підготовки вчителів і викладачів іноземної мови (Німеччина, м Штутгарт).

Є куратором 1 курсу факультету «Референт-перекладач».

Викладання

Викладає дисципліну «Практичний курс англійської мови»

(Аспекти: граматика, фонетика, усна практика, аналітичне читання).

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=ru   

ORCID ID

0000-0003-2912-3285