Загальна інформація

Одна з перших випускниць факультету «Референт-перекладач» ХГІ «НУА». У 1998 р. отримала диплом референта-перекладача зі знанням двох іноземних мов (англійська, французька).

На кафедрі германської та романської філології (раніше англійської філології) працює з 1998 р. Розпочала на посаді зав. кабінетом кафедри, а з 1999 року переведена на посаду викладача. 

У 2016 році нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців.

У 2016 році викладач нагороджена грамотою як кращий куратор 3 курсу.

Викладання

Спеціалізується на дисциплінах: «Англійська мова» (аспекти: аналітичне читання, усна практика).

Практикуючий перекладач, на даний момент є автором-перекладачем більше 50 романів, що вийшли у видавництвах України та за кордоном. Деякі з них можна знайти за посиланням: http://flibusta.is / a / 60960

Бере активну участь у громадській та виховній роботі, є тьютором групи РП-21факультету «Референт-перекладач».

Керує науковими роботами школярів в рамках МАН.

Сфера наукових інтересів викладача: загальні та часні проблеми перекладознавства, методіка викладання англійської мови та формування професійних компетенцій студентів у контексті глобалізації сучасного суспільства.

Публікації

Автор наукових і науково-методичних публікацій:

  1. Паненко И. А. Аспект «Устная практика» в формировании языковой и переводческой компетенции студентов факультета "Референт-переводчик" ние / Паненко И.А. // Подготовка референта-переводчика в условиях инновационного ВУЗа : коллективная монография / под общ. ред. Т. М. Тимошенковой / Нар. укр. акад., [каф. герм. и роман. филол.]. – Харков : Изд-во НУА, 2016. – С. 23– http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1289
  2. Hoha NP, Panenko IO (2018) Students Creative Activity Motivation. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop st u dents , 1 st ed. Mauritius : LAP LAMBERT A cademic Publishing, pp. 263-280 .
  3. Hoha NP, Panenko IO (2018) Psychological Aspects of Students Creative Activity Activation Under Modern Conditions . In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students , 1 st ed. Mauritius : LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 299-320 .

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https : // scholar . google . com . ua / citations ? user = PRlU - eEAAAAJ & hl = ru

O RCID ID

0000-0001-8326-9555