Загальна інформація

Закінчила Харківський державний університет (1962) і денну цільову аспірантуру при кафедрі німецької філології Львського державного університету. Має нагороди: Відмінник освіти України, нагрудний знак Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти», Почесні грамоти Головного управліния освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки Украини, Почесний професор «Народної українскої академії». Неодноразово брала участь в міжнародних семінарах за фахом, проходила стажування в Німеччині, є співавтором підручників для студентів-германістів Login 1 і Login 2. 

 Викладання 

Веде наступні навчальні курси: німецька мова, типологія німецької мови, література для перекладачів.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, прикладні та гуманітарні аспекти питань вивчення і викладання німецької філології; художня література німецькомовних країн періоду кінця XIX – початку XX століть.

 Видання

 1. Потапова Ж. Є. Виховне кредо вчителів в кайзерівській Німеччини: за романом Германа Гессе «Unterm Rad» / Ж. Є. Потапова // Європейська наука ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Польща, 2014. - С. 47-49 (рос.).
 2. Потапова Ж. Є. Роль школи і оточення в формуванні світовідчуття головного героя в романі Германа Гессе «Unterm Rad» / Ж. Є. Потапова // Найновіте НАУКОВО осягнення: материали за 10 міжнар. науч. практ. конф. - Софія, 2014. - Т. 19: Педагогічні науки. - С. 79-81 (рос.).
 3. Потапова Ж. Є. Умови формування особистості в кайзерівській Німеччини (на матеріалі повісті Германа Гессе «Під колесом») / Ж. Є. Потапова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад. ». - Харків, 2014. - Т. 20. - С. 420-425 (рос.).
 4. Потапова Ж. Є. Мовно-стилістичні особливості опису атмосфери в австро-угорському військовому училищі (за оповіданням Р. М. Рільке «Die Turnstunde») / Потапова Ж. Є. // Trends of modern science: materials of the X International scientific and practical conference. - Sheffield: Science and education LTD, 2014. - Vol. 15. Philological sciences. - С. 55-58 (рос.).
 5. Потапова Ж. Є. Мовностилістичні прийоми характеристики вчителів та навчально-виховного процесу в романі Германа Гессе «Unterm Rad» / Ж. Є. Потапова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад. ». - Харків, 2015. - Т. 21. - С. 444-450 (рос.).
 6. Потапова Ж. Є. Ціна за право бути першим / Потапова Ж. Є. // Vedecky pokrok na prelomu tysychlety: materialy XI Mezinarodni vedecko-praktika konference. - Praha, 2015. - Dil 12: Pedagogika. Telovychova a sport. - С. 55-57 (рос.).
 7. Потапова Ж. Є. Роль мовної характеристики в розкритті життєвої мети персонажа (за твором Марії фон Ебнер-Ешенбах «Der Vorzugsschüler») / Потапова Ж. Є. // Prospects of World Scince: materials of the Xi International Scientific and Practical Conference . - Sheffield, 2015. - Vol.6: Philological sciences. - С. 16-17 (рос.).
 8. Потапова Ж. Є. Прийом порівняння і антитези в творі Марії фон Ебнер-Ешенбах «Der Vorzugschüler» / Ж. Є. Потапова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад. ». - Харків, 2016. - Т. 22. - С. 339-346 (рос.).
 9. Потапова Ж. Є. Ще один «шкільний роман»: Йозеф Рот «Der Vorzugsschüler» / Потапова Ж. Є. // Prospects of World Science: materials of the XII International Scientific and Practical Conference. - Sheffield, 2016. - Vol. 5. - С. 14-16 (рос.).
 10. Потапова Ж. Є. Особливості авторських прийомів характеристики головного героя в оповіданні Йозефа Рота «Der Vorzugsschüler» / Ж. Є. Потапова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». - Харків, 2017. - Т. 23. - С. 432-438 (рос.).
 11. Потапова Ж. Є. Мовностилістичні засоби опису школи, товаришів по навчанню і вчителів в оповіданні Ганса Фаллади «Damals bei uns daheim». / Потапова Ж. Є. // Aplikovane vedecke novinky - 2017: materialy XIII Mezinarodni vedecko-praktica konference. - Praha, 2017. - Vol. 2. - С. 75-77 (рос.).
 12. Потапова Ж. Є. «Німецька школа кінця XIX - початку XX століть в спогадах Ганса Фаллади «Damals bei uns daheim»/ Потапова Ж. Е. // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»/ [редкол .: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. - Харків: Вид-во НУА, 2018. - Т. 24. - С. 366-371 (рос.).
 13. Потапова Ж. Є. Шкільна освіта і самоосвіта в Австрії кінця 19-го - початку 20-го століть (за твором Стефана Цвейга «Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers») / Ж. Є. Потапова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». - Харків, 2019. - Т. 25. - С. 155-163 (рос.).
 14. Потапова Ж. Є. Умови формування духовно-моральних цінностей німецької молоді на рубежі 19 – 20 століть (на матеріалі художніх творів зазначеного періоду) : монографія / Ж. Є. Потапова. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 130 с. (рос.).

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HZ-zukkAAAAJ&hl=ru

ORCID ID 

0000-0001-8379-9302

ResearcherID 

В-9361-2016