Загальна інформація

Народилася в 1979 році. У 2001 році закінчила ХГУ «НУА» за фахом «Переклад» (німецька мова). З 2006 року працює викладачем німецької мови в НУА. Стажувалася в Німеччині (2001 р.) в Центрі по вивченню німецької мови університету Ерланген-Нюрнберг (Німеччина), бере активну участь у семінарах і тренінгах, які проводяться Будинком Нюрнберга в м. Харків.

Викладання

Викладає аналітичне читання та усну практику німецької мови на 2 і 3 курсах та німецьку мову для заочної форми навчання. Розробила дистанційний курс, який призначено для студентів 2 та 3 курсів факультету «Референт-перекладач» заочної форми навчання, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

https://www.nua.kharkov.ua/do/course/view.php?id=180

Сфера наукових інтересів – методика викладання німецької мови як другої іноземної. Індивідуальна тема наукової роботи «Особливості викладання німецької мови на факультеті післядипломної освіти»

Публікації

  1. Шмакова Л. Н. Повторы в рамках слова как словообразующее средство и cпектр их применения в современном немецком языке / Л. Н. Шмакова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 479–484. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1751
  2. Шмакова Л. Н. Опыт кафедры по усовершенствованию преподавания немецкого языка как второго иностранного на заочном отделении / Л. Н. Шмакова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту "Нар. укр. акад.". – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 334–340. http://doi.org/10.5281/zenodo.1290783

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citationshl=ru&user=tRC5pZwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

ORCID ID
0000-0002-8416-9510
ResearcherID
B-8614-2016