Загальна інформація

Закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» у 2001 р.

В 2014 році нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистій внесок в навчання і виховання та за підсумками роботи у 2013–2014 навчальному році.

В 2015–16 навчальному році викладач отримала грамоти:

1) Найкращий тьютор 2015–16 навчального року.

2) За сумлінну працю, досягнуті успіхи в навчанні та вихованні учнівський і студентський  молоді й за підсумками роботи в  2015–2016 навчальному році.

Сфера наукових інтересів викладача: методика викладання французької мови і формування професійних компетенцій студентів у контексті глобалізації сучасного суспільства.

Викладання

Викладач читає наступні дисципліни:

Французька мова – 1 курс (аспекти: фонетика, граматика і аналітичне читання); французька мова – 2 курс (аспекти: граматика та аналітичне читання); французька мова – 3 курс (аспекти: аналітичне читання і усна практика); типологія французької мови – 4 курс (лексикологія і стилістика).

Публікації

  1. Смолянкина С. В. Использование песенного аутентичного материала в формировании коммуникативной грамматической компетенции / С. В. Смолянкина // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – Т. 20. – С. 414–419. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/305
  2. Смолянкина С. В. Эффективность метода проектов как средства формирования коммуникативной грамматической компетенции/ С. В. Смолянкина // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2015. – Т. 21. – С. 457–463. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/648
  3. Смолянкина С. В. Институт тьюторства в ВУЗе / [С. В. Смолянкина] // Подготовка референта-переводчика в условиях инновационного ВУЗа : коллективная монография / под общ. ред. Т. М. Тимошенковой / Нар. укр. акад., [каф. герм. и роман. филол.]. – Харков : Изд-во НУА, 2016. – С.81–88 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1289
  4. Смолянкина С. В. Особенности изучения иностранного языка в НУА через призму студенческих лет и преподавательского опыта / С. В. Смолянкина // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2016. – Т. 22. – С. 164–169. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1292
  5. Смолянкина С. В. Электронное общение молодежи и его влияние на современный французский язык / С. В. Смолянкина // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2017. – Т. 23. – С. 439–443. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1751
  6. Смолянкина С. В. Художественный совет учебного заведения как неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса / С. В. Смолянкина // Общественные организации в учебном заведении нового типа : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – C. 126– http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1914

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z580WiEAAAAJ&=ru

ORCID ID

0000-0003-0332-2964

ResearcherID

B-8901-2016