Загальна інформація

Закінчила Харківський педінститут іноземних мов ім. Н. К. Крупської в 1958 р. і дворічні Вищі педагогічні курси в Харківському державному університеті ім. О. М. Горького в 1964 році .

Захистила кандидатську дисертацію «Семантична ємність номінальної моделі N1—Vcop—Nv в сучасній англійській мові» в спеціалізованій раді Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1980 р. Має численні грамоти і подяки від Обладміністрації м. Харкова, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Народної української академії. Нагороджена знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», є почесним професором ХГУ «НУА».

Тривалий час викладала на кафедрі англійської філології, а потім — на кафедрі перекладу та англійської мови Харківського держуніверситету (тепер Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).

У Народній українській академії працює з дня її заснування.

Очолює наукову школу «Лінгвістичні дослідження як теоретичний фундамент підготовки фахівця, що відповідає сучасним світовим вимогам і стандартам», має понад 160 публікацій: статті, розділи в монографіях, підручники, навчальні посібники. Сфера наукових інтересів: варіативність засобів мовного означування як прояв безперервного розвитку і збагачення мови як знакової системи; проблеми мовної неології: номінативний та стилістико-коннотативний потенціал мовних інновацій, їх функціонування в текстах різного жанрового віднесення; мовні жанри як засіб формалізації соціальної взаємодії; вдосконалення навчального процесу, що забезпечує підготовку фахівця, який відповідає викликам часу.

Під її керівництвом виконали і захистили кандидатські дисертації О. В. Ребрій, М. М. Медвідь, І. Ю. Скрипник.

Неодноразово проходила стажування в англомовних країнах: 1986 рік — в університеті м. Лідс (Велика Британія); 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 — в Кентській школі англійської мови, м. Броадстеарз (Велика Британія), 2003 р. —  в англо-російському коледжі в м. Буджибба (Мальта). 

Викладання

Викладає практичний курс англійської мови для бакалаврів та магістрів (IV, V, VI курс), читає курси порівняльної граматики і порівняльної стилістики англійської та української мов, магістерський курс «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики», керує курсовими та дипломними роботами студентів. 

 Дистанційні курси

  1. Тимошенкова Т. М., Кашкарев В. А. A Comparative Course of English and Ukrainian Stylistics. Дистанционный курс по сравнительной стилистике английского и украинского языков – Х. : НУА, 2012. https://www.nua.kharkov.ua/do/course/view.php?id=180
  2. Тимошенкова Т. М., Карпенко Е. В. Сравнительная грамматика английского и украинского языков. – Харьков : НУА, 2015. https://www.nua.kharkov.ua/do/course/view.php?id=180

Публікаціі

  1. Astakhova V. I. Succession in Teaching and Upbringing – the Main Principle of Continuing Education / V. I. Astakhova,  T. M Tymoshenkova // Непрерывное образование в объективе времени:    Труды российско-украинского  международного сотрудничества. – СПб, 2014. – С. 188–199.
  2. Тимошенкова Т.М. Безумству храбрых поем мы славу! / Т. М. Тимошенкова // Ученики об учителе. Очерки о научно-педагогической и общественной деятельности доктора исторических наук, профессора, первого ректора ХГУ «НУА» В. И. Астаховой. – Харьков : НУА, 2015. – С. 7–9.
  3. Тимошенкова Т. М. Введение / Т. М. Тимошенкова  // Подготовка референта-переводчика в условиях инновационного вуза : [коллектив. моногр. под общ. ред. Тимошенковой Т.М.] / Нар. укр. акад. – Харьков, 2016. – С. 3–5.
  4. Тимошенкова Т. М. Роль естественной языковой среды в формировании коммуникативной и общекультурной компетенций как основы успешной профессиональной деятельности референта–переводчика / Т. М. Тимошенкова // Подготовка референта–переводчика в условиях инновационного вуза : [коллектив. моногр. под общ. ред. Тимошенковой Т.М.] / Нар. укр. акад. – Харьков, 2016. – С. 75–77.
  5. Тимошенкова Т. М. Теоретический фундамент филологического образования: обучающий и воспитательный аспекты / Т. М. Тимошенкова // Подготовка референта-переводчика в условиях инновационного вуза : [коллектив. моногр. под общ. ред. Тимошенковой Т.М.] / Нар. укр. акад. – Харьков, 2016. – С. 42–46.
  6. Тимошенкова Т. М. Мои незабываемые учителя / Т. М. Тимошенкова // Академическая среда второй половины XX века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 233–239.
  7. Astakhova V.I., Tymoshenkova T.M. (2018) Higher Education Institutions Research Schools as Channels of Developing Student Creative Activities. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st ed. Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 211–230.
  8. Podolskaya Ye.A., Tymoshenkova T.M. (2018) Problems of multisubjectness and interactivity in developing student creative potential. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, 1 st ed. Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 247–262.

 Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YyCWCYYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

ORCID ID

0000-0001-5020-3066

ResearcherID

E-8349-2016