Загальна інформація

У 2004 році закінчив Харківський державний педагогічний університет імени Г. С. Сковороди за фахом «Педагогіка та методика освіти. Мова та література (німецька та італійська)».

У 2011 році пройшов курси підвищення кваліфікації «Мова, методика / дидактика та країнознавство для викладачів німецької мови» і склав центральний екзамен на володіння німецькою мовою Goethe-Zertifikat рівня С1. Є активним учасником заходів і методичних семінарів Ґете-Інституту, та у 2014 році взяв участь у курсі підвищення кваліфікації «MDS 3.2 Провадження навчальних проектів» у місті Фрайбург (Німеччина).

Нагороджений Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних працівників.

Сфера наукових інтересів охоплює комічний дискурс німецької мови та інноваційні технології підчас навчання іноземної мови.

Викладання

Здійснює практичну і теоретичну підготовку з граматики, усної практики німецької мови.

Публикації

  1. Tkachenko O. Sprechakte mit der komischen Schattierung / O. Tkachenko // Актуальні проблеми сучасної філології та культурології: постмодерністська парадигма: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. заочної Інтернет-конф. (Хмельницький, 15 травня 2018 р.) [Електронне видання]. – Хмельницький: ХГПА, 2018. – С. 179–182.

Реєстрація в наукометричних базах даних:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=JzsTW7YAAAAJ

ORCID ID 0000-0002-3044-0627