Загальна інформація

Закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» в 2000 році.

Нагороджена почесною грамотою Харківської міської ради Департаменту освіти за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в підготовку кваліфікованих фахівців у 2017 році.

Викладання

Здійснюється викладання наступних навчальних дисциплін: німецька  мова (2 курс), граматика; німецька  мова (3курс), граматика, усна практика; німецька  мова (4 курс),  усна практика; лінгвокраїнознавство (4 курс); німецька  мова як друга іноземна (3 курс, заочне відділення). Розроблено дистанційний курс для студентів 4–5 курсів заочного відділення, що вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Сфера наукових интересів викладача – методика викладання німецької мови как другої іноземної.

Публікації

  1. Закриничная Н. И. Глаголы-неологизмы в современном немецком языке и определение сфер их употребления / Н. И. Закриничная // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 506–510. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/502
  2. Закриничная Н. И. Подходы к обучению иностранному языку (обобщение 25-летнего опыта ХГУ «НУА») / Н. И. Закриничная // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 170–174 . http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1292
  3. Закриничная Н. І. Причины использования англицизмов в немецком языке / Н. І. Закринична// Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»  / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2017. – Т. 23.  – с. 411–414. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1751
  4. Закриничная Н. И. Формирование и повышение социокультурной компетенции переводчика в контексте непрерывного образования») / Н. И. Закриничная // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.».– Харків : Вид-во НУА, 2018. – Т. 24. – С. 318–324. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1885

 Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=mHcHYooAAAAJ

ORCID ID

0000-0002-2190-758X

ResearcherID

B-8819-2016