Загальна інформація

Працює у НУА з 2016р. Закінчила у 1993 році Київський інститут іноземних мов.

Брала участь у міжнародних європейських програмах TEMPUS, TEMPUS- TASIS.

Є організатором міжнародних мовних програм для студентів у Європі, а також представником міжнародної іспанської школи «ENFOREX» в Україні.

Має великий досвід роботи з урядовими організаціями і футбольними клубами.

Проходить щорічні мовні стажування в Іспанії.

Викладання

Викладає дисципліни: « Практика перекладу з іспанської мови: ділова кореспонденція, переклад контрактів, економічний, юридичний, науково-технічний, суспільно-політичний, художній переклади», «Аналітичне читання».

Публікації

  1. Доманова Е.В. Актуальные аспекты преподавания устного перевода с испанского языка / Е. В. Доманова // Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи : колектив. моногр. / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекл.; за заг. ред. Д. І. Панченка]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 180 с.
  2. Доманова Е.В. Актуальные проблемы устного перевода с испанского языка / Е. В. Доманова // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одесса, 26–27 січ. 2018 р. / Південноукр. орг. «Центр філол. дослідж.». – Одесса, 2018. – С. 100–103.
  3. Переводческий практикум с испанского языка: основы практики перевода : для студентов 3 курса фак. «Референт-переводчик», обучающихся по специальности 035 Филология (Перевод) / Нар. укр. акад., [каф. теории и практики пер. ; авт.-сост. Е. В. Доманова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 28 с.