Загальна інформація

Закінчив у 1977 році Харківський державний університет імені О.М. Горького (ХДУ), перекладацьке відділення факультету романо-германської філології.

В 1977-1978 роках – старший науковий співробітник відділу науково-технічної інформації Всесоюзного науково-дослідного та проектно-технологічного інституту вирощування хмелю.

З 1979-1999 року – старший викладач потім доцент кафедри іноземних мов Харківського автодорожнього університету.

З 1999 року – доцент кафедри теорії та практики перекладу Харківського гуманітарного університету «Народної української академії».

З 2008 року – доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Область наукових інтересів: історія і теорія перекладу, методика викладання перекладу.

Викладання

Читає дисципліни: «Практика перекладу з англійської мови» (аспекти «Художній переклад», «Юридичний переклад»), «Історія перекладу», «Теорія перекладу», «Актуальні проблеми в теорії та практиці перекладу».

Публікації

У Кальниченко О.А. більш ніж 80 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких можно виділити наступні роботи:

 1. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 2. Пізня античність. Перекладачі – творці писемностей : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін, Н. М. Кальниченко. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – Ч. 2. – 172 с. [гриф МОНУ лист №1/11 – 18544 від 25.11.2014] 
 2. Кальниченко О. А. Концепція перекладу Андре Лефевра та її термінологія / О. А. Кальниченко, З. В. Зарубіна // Вісник ХНУ, 2014, №1102. –    С. 210 – 218. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10030
 3. Подміногін В. О. Значення трактату Фрідріха Шляйєрмахера «Про різні методи перекладу» (Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens) для сучасного перекладознавства / В. О. Подміногін, О. А. Кальниченко // Новий Протей / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; ред. О. А. Кальниченко. – Вінниця, 2015. – Вип. 1. – С. 85–92. 
 4. Кальниченко О. А. Англо-український науково-технічний переклад (автомобільна галузь) [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / О. А. Кальниченко,             Е. Х. Рабинович, Г. М. Кучер ; Нар. укр. акад. - Харків : Вид-во НУА, 2016. –    115 с. 
 5. Кальниченко О. А. Володимир Миколайович Державин як критик перекладу / О. А. Кальниченко, З. В. Зарубіна // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Випуск № 83. – Серія : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – С. 189–198. Электрон. версия печ. публикации: http://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/6179/5726 
 6. Kalnychenko О. Russian–Ukrainian Literary Translations (1917–1956) / Oleksandr Kalnychenko, Natalia Kalnychenko // Abstracts IX International Conference "Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training, Kharkiv, 20–21 April 2017 : 50 Years of Translator training at V.N. Karazin Kharkiv National University / V.N. Karazin Kharkiv National University [et al.]. – Kharkiv, 2017. – P. 43–44. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13658
 7. Кальниченко О. А. Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія: Книга для викладача / О. А. Кальниченко. - Вінниця : Нова Кн., 2017. – 96 с. http://nk.in.ua/pdf/1541.pdf
 8. Кальниченко О. А. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: Навч. посібник / О. А. Кальниченко. – Вінниця : Нова Кн., 2017. – 264 с.  
 9. Кальниченко О. А. Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт: Книга для викладача / О. А. Кальниченко. –  Вінниця : Нова Кн., 2017. – 88 с. http://nk.in.ua/pdf/1541r.pdf
 10. Кальниченко О. А. Теорія перекладу. Частина перша: для студентів 3–4 курсів факультету «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад) / О. А. Кальниченко; Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу]. – Х.: Изд-во НУА, 2017. – 64 с.  
 11. Kalnychenko Oleksandr. History of Ukrainian thinking on translation (from the 1920s to the 1950s) / Oleksandr Kalnychenko // Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies / Larisa Schippel and Cornelia Zwischenberger (eds.) (Transkulturalitat – Translation – Transfer, Band 28)/ - Berlin: Frank & Timme, 2017 p. – 309 – 338 c.
 12. Кальниченко О. А. Повторні переклади в Україні у 1920-і – 1950-і роки / Олександр Кальниченко, Зінаїда Зарубіна //  Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка – Випуск 154 – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 336–343. http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13659
 13. Збірник наукових праць В. О. Подміногіна: З історії та теорії перекладу / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; авт.-укл. О. А. Кальниченко, Д. І. Панченко]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 468 с. 
 14. Кальниченко О. А. Опосередкований переклад в Україні в 1930-50-і роки / О. А. Кальниченко // Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : матеріали Всеукр. наук. конф. пам’яті д-ра філол. наук, проф. Д.І. Квеселевича, травень 2018 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2018. – C. 130-134. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1848?mode=full

Регистрация в наукометрических базах данных

Google Academy:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8JmNv3wAAAAJ&hl=ru&oi=sra