Загальна інформація

Закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького (тепер ХНУ ім. В. Н. Каразіна) в 1976 р., пройшла підвищення кваліфікації з теорії та практики роботи в MOODLE у 2013 р.

Після закінчення університету 12 років працювала перекладачем на підприємствах енергетичної, машинобудівної отраслі, готельної індустрії, з них три роки за кордоном.

Викладання

Читає дисципліни: «Практика перекладу з французької мови: ділова кореспонденція, переклад контрактів, економічний, юридичний, науково-технічний, суспільно-політичний, художній переклади», «Теорія перекладу». Керівник перекладацької практики студентів IY курсу.

З 1992 р. працювала викладачем французької мови в Національному юридичному університеті ім. Я.Мудрого, Національному фармацевтичному університеті, Харківському національному університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Розробила більше 10 методичних посібників, 3 дистанційних курси MOODLE за фахом «Менеджмент туризму».

Брала участь в численних семінарах і тренінгах для викладачів французької мови, організованих Посольством Франції в Україні (2008-2019 рр.).

Брала участь в університетських, всеукраїнських і міжнародних науково-методичних конференціях і в щорічній конференції TESOL.

Публікації

  1. Юр’єва Н. П. La variété des stratégies de traduction des textes de presse // Переяславська мовознавча толока: тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав–Хмельницький, 19–20 вересня 2019 року)/ Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав–Хмельницький, 2019. – сс. 175-177. 
  2. Юр’єва Н. П. Перекладацький практикум з французької мови : Суспільно-політичний переклад : для студентів IY–V курсів факультету «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упор. Н.П. Юрʼєва ]. – Харків : Вид-во НУА, 2019. – 89 с.
  3. Юрьева Н. П. The use of Internet resources in the second language classroom. // XX TESOL-Ukraine International Conference. TESOL  Ukraine: NEW VISTAS OF RESEARCH AND TEACHING, April 29–30, 2015, p.79.
  4. Юрьева Н. П. L’approche actionnelle pour une démarche didactique // Forum for yung researches. Yung researches in the global world : vistas and  challenges. TESOL-Ukraine seminar Innovative methods in teaching english in higher education. May 25–26m 2015, O.M.  Beketov NUUEKhm p.292. 
  5. Юрьева Н. П. Competency-based approach to teaching foreign languages for specific purposes // The Global English teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn`t, 19th TESOL-Ukraine International Conference. April 25–26, 2014. Book of Papers – Kirovohrad, 2014, p.121. 

Регистрация в наукометрических базах данных

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3955-5524