За спеціальністю 054 - Соціологія

Обов'язкові:

За вибором аспіранта:

  • «Глобальні проблеми сучасності: соціологічний аналіз».
  • «Інновації в теорії та практиці управління персоналом».
  • «Педагогіка та психологія вищої школи».
  • «Сучасні методи та технології вивчення суспільства».
  • «Сучасні освітні концепції та практики».
  • «Сучасні соціально-педагогічні технології».
  • «Тренінг наукової комунікації».
  • «Українська мова (академічне письмо)».
  • «Управління проектами».
  • «Управління соціальними процесами».

За спеціальністю 051 – Економіка

Обов'язкові:

За вибором аспіранта:

За спеціальністю 035 – Філологія

Обов'язкові:

За вибором аспіранта: