Всі матеріали, що надходять до редакції, проходять процедуру рецензування, яка направлена на максимально об’єктивну оцінку змісту тезисів та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків поданих матеріалів. До участі приймаються матеріали, які відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення, не містять плагіат.

 Передбачений оргвнесок (200 грн. для резидентів і 15 у.о. для нерезидентів).

Перерахування необхідно здійснити після підтвердження про включення матеріалів до програми конференції або внести оргвнесок при реєстрації 12.02.2021 р..

Реквізити – р/р UA383006140000026006500336964 в АТ «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» г. Киев, МФО: 300614,  код ЕДРПОУ 21228109.

Запис у графі «Призначення» – «Оргвнесок за участь у конференції».

Матеріали надсилати на електронну адресу: nir-nua@ukr.net.