• 4 – 6 сторінок, шрифт – Times New Roman 14, полуторний міжрядковий інтервал, всі поля – 2 см, текст набраний у редакторі MS Word (*.doc);
  •  назва статті напівжирними літерами, вирівнювання по центру;
  • малюнки мають бути згруповані;
  • у відомостях про авторів прізвище, ім’я, по батькові вказуються повністю;
  • список використаних джерел (у порядку посилань на них у тексті) дається у конці статті та оформлюється у відповідності з вимогами діючих стандартів бібліографічного опису документів.

З метою включення збірника матеріалів конференції у наукометричні бази і коректного індексування статей:

  • до матеріалів додаються англійською мовою відомості про автора (ПІБ, науковий ступінь і звання, місце роботи (без скорочень), назва, реферат (Abstract) обсягом 120 – 180 слів, ключові слова);
  • після основного списку літератури необхідно дати References (Harvard style), який дублює список латиницею і представляє кириличні джерела у транслітерованому вигляді: транслітерація ПІБ автора, транслітерація назви джерела + [переклад назви джерела англійською мовою], транслітерація + переклад назви видання, рік, номер випуску, сторінки.

Матеріали надсилати на електронну адресу: nir-nua@ukr.net