В академії ведеться підготовка фахівців щодо здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Факультет «Бізнес-управління», спеціальність 051 Економіка,

освітня програма

Бізнес-економіка

Термін навчання – 4 роки.

Факультет «Референт-перекладач», спеціальність 035 Філологія,

освітня програма

Германські  мови та літератури (англійська та друга німецька, французька або іспанська мови), переклад включно

Термін навчання – 4 роки.

Факультет «Соціальний менеджмент», спеціальність 054 Соціологія,

освітня програма

Соціально-психологічний  супровід управління персоналом

Термін навчання – 4 роки.