Загальна інформація
Народилася 5 вересня 1962 року.
У 1985 році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія жирів». У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію в Харківському державному університеті ім. О. М. Горького за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. З 1994 до 2007 рр. працювала старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії військової екології науково-дослідницького відділу Харківського військового університету. З 2007 р. працює старшим викладачем на кафедрі загальної хімії Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

Викладання
Викладає курс «Хімія» в Спеціалізованій економіко-правовій школі ХГУ «НУА».

Публікації
Автор більше 70 наукових робіт.
Шевцова О. О. Використання наочних методів навчання у вищій школі / О. О. Шевцова, Н. Л. Хименко // Історичні, мовні, методологічні тенденції розвитку сучасної освіти : зб. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 7–8 квітня 2016 р. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2016. – С. 72–73.
Шевцова О. О. Тарас Шевченко – співець свободи України / Я. О. Свіщова, Н. Л. Хименко, О. О. Шевцова, О. М. Дубина, О. М. Будвицька // Матеріали конференції, присвяченої 200-річчю зі дня народження Т. Г. Шевченка.