№ 

Дисципліна

Прізвище викладача

Факультет, курс

Методичне забезпечення

1

Українська мова (практичний курс)

доц. Купрікова 

Г.  В. 

РП, І 

1. Сучасна українська мова (морфологія): Метод. рек. для студ. І курсу, які навчаються за спец. 8.030507 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Г. В. Хмара]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 52 с.

2. Українська мова : навч. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  –  80 с. 

3. Українська мова (морфологія): теоретичний блок: навч. посіб. для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 104 с. 

4. Українська мова для перекладачів (морфологія) : метод. рек. для студентів 1 курсу : галузь знань 03 «Гуманітарні науки», назва спец. 035 «Філологія» (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 64 с.

2

Українська мова (для перекладачів)

доц. Купрікова 

Г.  В.

доц. Берест

 Т.  М.

РП, ІІ 1. Сучасна українська мова (синтаксис) : метод. рек. для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Г. В. Хмара]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 48 с.

2. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 92 с. 

3. Збірник вправ та завдань із сучасної української мови (синтаксис і пунктуація):  Посіб. для студ. ІІ курсу, які навчаються за спец. 7.030507 – Переклад / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Г. В. Хмара]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 144 с.

4. Купрікова, Галина Віталіївна Сучасна українська мова. Синтаксис : навч. посіб. для студентів гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. (кредит.-модул. система) / Г. В. Купрікова ; Нар. укр. акад., [каф. українознавства]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 96 с. 

3

Українська мова

доц. Берест 

Т. М.

доц. Слюніна О. В.

РП, БУ, СМ І

1. Збірник вправ і завдань з курсу «Українська мова»: для студ. 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Т. М. Берест].– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 92 с.

2. Українська мова: конспект лекцій для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Т. М. Берест].– Х. : Вид-во НУА, 2013.  –  172 с. 

3. Сучасна українська мова (лексика та фразеологія) : метод. рек. для студ. 1 курсу, які навчаються за спец. 6.030500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 84 с

4. Українська мова професійного спілкування: Метод. рекомендації для студ. І курсу, які навчаються за спец. 7.050107 – Економіка підприємства (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Т. М. Берест]. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 80 с.

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

доц. Слюніна О. В.

БУ, СМ, І

1. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів 3-го курсу, які навчаються за спец. 6.030504 – «Економіка підприємства» / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Т. М. Берест]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 68 с.

5

Сучасна українська література 

доц. Слюніна О. В.

РП, І 


ФЗДН (РП), ІІ

1. Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  О. В. Слюніна]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  –  156 с.

2.  Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб. для студентів 2-го курсу, які навчаються за спец. 035 – Філологія (заоч. форма) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. 
О. В. Слюніна]. – Харків : Вид-во НУА, 2018.  –  128 с. 

6

Латинська мова

доц. Помазан І. О.

РП

ФЗДН (РП), І 

1. Опорные схемы по латинской грамматике. Глагол: Учеб. пособие для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 7.030507 – Перевод / Нар. укр. акад. [Каф. украиновед.; Сост. И. А. Помазан]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 28 с.

7

Історія зарубіжної літератури

доц. Помазан І. О.

доц. Слюніна О. В. 

РП

ФЗДН (РП), ІІ, ІІІ 

1. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя. Відродження. Класицизм. Просвітництво» : для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд.  І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 20 с.

2. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд.  І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 28 с.  

3. Провідні напрямки масової літератури : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 32 с.  

4. Помазан, Ігор Олександрович. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студ. гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Х. : Вид-во НУА, 2016. – 264 с. 

8

Українська мова 

ст. викл. Слюніна О. В.

ФЗДН (БУ, РП, СМ), І 

1. Українська мова : навч. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030101 – Соціологія  (ф-т заоч.-дистанц. навчання) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  О. В. Слюніна]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  – 136 с. 

9

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ст. викл. Слюніна О. В.

ФЗДН (БУ, РП, СМ), І, ІІ

1. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навч. / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. О. В. Слюніна]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. –  100 с.

10

Українська мова і література

доц. Берест 

Т. М.
доц. Купрікова 

Г. В.

ФДП (РП, БУ, СМ) 

Українська мова : навч. посіб. для підготов. до ЗНО для слухачів системи довуз. підготов. / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2018. –  200 с.

11

Українська мова

доц. Купрікова

 Г. В.

ПДО, І

1. Українська мова: навч. посіб. для студ. ф-ту післядипломн. освіти / Нар. укр. акад., [каф. українознав.; упоряд. Г. В.  Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 172 с.

12

Орфопрактикум з української та російської мов (порівняльний аспект)

доц. Купрікова 

Г. В.

РП, БУ, СМ, І

1. Орфопрактикум з української та російської мов (порівняльний аспект) : навч. посіб. для студентів 1-го курсу, які навчаються за спец. 035 – Філологія, 051 – Економіка, 054 – Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2019.  –  132 с.