Конференция 2023 года

Напрями дискусії:

 • поняття «привабливість навчального закладу» та його сучасні інтерпретації;
 • ключові складові формування привабливості навчального закладу;
 • глобальні та локальні особливості побудови та сприйняття іміджу навчального закладу;
 • механізм створення привабливості навчального закладу в умовах невизначеності;
 • основні виклики (глобальні, національні, регіональні) та бар'єри на шляху реалізації механізму формування іміджу навчального закладу;
 • складові іміджу навчального закладу;
 • рейтинги як чинник впливу на привабливість навчального закладу;
 • бренд-позиціонування навчального закладу: сучасні тенденції;
 • вплив внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів на зміцнення та трансляцію іміджу й авторитету закладу освіти;
 • репутаційні ризики та механізми їхнього зниження в умовах системної кризи сучасної освіти;
 • особливості маркетингового позиціонування та діяльності регіональних університетів.

Програма конференції

МЕТР

Бакіров Віль Савбанович

д-р соціол. наук, проф., академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, радник ректора Харківського національного університету імені  В. Н Каразіна

«Привабливість університету: учора, сьогодні, завтра»

ЕКСПЕРТИ

Астахова Катерина Вікторівна

д-р іст. наук, проф., ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

«Інституціональне забезпечення розвитку освітніх структур в умовах зростаючої невизначеності»

 Сидоренко Олександр Леонідович

д-р соціол. наук, проф., член-кореспондент НАПН України, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти

«Надання якісних  освітніх послуг в умовах дистанційного навчання – домінанта діяльності освітнього закладу»

Покроєва Любов Денисівна

канд. пед. наук, доц., заслужений працівник освіти України, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

«Особливості побудови стратегії бренду закладу освіти»

Посохов Сергій Іванович

д-р іст. наук, проф., завкафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

«Історія університету як бренд: критичні нотатки»

Яременко Олег Леонідович

д-р екон. наук, проф. кафедри економіки та права Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», завсектору інституційної економіки Інституту економіки та прогнозування НАН України

«Сучасний університет: ринковий потенціал стратегії раціонального консерватизму»

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Збірник матеріалів конференції входить до наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar.

Контакты

Юридический адрес:

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
Ул. Лермонтовская, 27
г. Харьков, Украина, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Официальный электронный адрес: rector.hgu.nua@ukr.net

Приемная ректора:

+38(057)-714-20-07

Приемная комиссия:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38(057)-704-10-37

+38(057)-714-92-62

факультет "Бизнес-управление":

+38(050)-343-70-18

факультет "Референт-переводчик":

+38(050)-149-57-28

факультет "Социальный менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет последипломного образования (второе высшее):

+38(050)-632-60-60

Директор лицея:

+38(096)-493-79-96 (Viber)

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58 (Viber)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram