Программа научно-экспериментальной работы  «Становление и развитие социального партнерства как эффективного фактора обеспечения стабильности и перспектив образования» (ГР № 0117U001471) на базе ХГУ «НУА» на 2018-2022 гг.

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

Підготовчий етап (2018 р.)

-        визначення та структурування нормативно-правових засад соціального партнерства в освіті;

Лютий 2018

Концепція та стратегія експериментальної роботи

-        систематизація наукових досліджень з питань соціального партнерства в освіті;

Березень-квітень 2018

Аналітичний огляд

-        вивчення практичного досвіду соціального партнерства в освіті;

Квітень-травень 2018

База даних практичного досвіду соціального партнерства

-        формування складу учасників експерименту, створення робочих груп та схем взаємодії в рамках експерименту;

Червень 2018

Списки учасників експерименту, робочих груп, схеми взаємодії

-        налагодження системи взаємодії з установами, що беруть участь в експерименті;

Липень-жовтень 2018

Угоди про співпрацю

-        визначення функціональних обов’язків суб’єктів експерименту;

Листопад 2018

Робочі документи щодо функцій суб’єктів в експерименті

-        підготовка та проведення навчально-ознайомчого семінару щодо соціального партнерства;

Грудень 2018

Проведення семінару

-        узагальнення підготовчого етапу.

Грудень 2018

Звіт про результати першого етапу

Концептуально-діагностичний етап (січень 2019р. – травень 2019 р.)

-       розробка концептуальної моделі соціального партнерства в освіті;

 

Січень 2019

Концептуальна модель соціального партнерства

розробка методик емпіричного вимірювання практик соціального партнерства;

Лютий-березень 2019

Методики емпіричного виміру

-       розробка системи контролю якості емпіричного вимірювання практик соціального партнерства в освіті;

Березень-квітень 2019

Інструменти контролю якості

- узагальнення підсумків концептуально-діагностичного етапу.

Травень 2019

Звіт про результати другого етапу

Формувальний етап (червень 2019 р.-2021 рр.)

-       визначення особливостей соціального партнерства в освіті в умовах сучасного українського суспільства;

Червень 2019 – жовтень 2019 р.

Перелік особливостей соціального партнерства в освіті

-       розробка науково-методичного забезпечення експериментальної роботи;

Січень 2020 р.

Підготовка та видання науково-методичного посібника по експериментальній роботі

-       створення банку даних щодо реалізації соціального партнерства в освіті;

Лютий 2020 – травень 2020 р.

Банк даних

-       визначення форм та напрямків соціального партнерства в освіті на сучасному етапі;

Червень 2020 р.

Перелік основних форм та напрямків соціального партнерства в освіті

-       окреслення функціонального навантаження соціального партнерства в освіті;

Липень 2020 р.

Перелік функцій соціального партнерства в освіті

-       аналіз умов ефективного розвитку соціального партнерства;

Вересень 2020 р.

Стаття щодо умов ефективного розвитку соціального партнерства

-       формулювання системи ризиків реалізації соціального партнерства в освіті;

Листопад 2020 р.

Стаття щодо системи ризиків реалізації соціаль-ного партнерства в освіті

-       виявлення чинників, що сприяють розвитку соціального партнерства в освіті;

Січень 2021 р.

Стаття щодо чинників, що сприяють розвитку соціаль-ного партнерства в освіті

-       створення он-лайн системи комунікації освітнього закладу зі стейкхолдерами;

Лютий 2021 р. – квітень 2021 р.

Університетська он-лайн система комунікації освітнього закладу зі стейкхолдерами

-       організація конференцій та/або секцій на конференціях щодо різноманітних аспектів соціального партнерства в освіті;

Лютий 2020

 

 

 

 

Лютий 2021 р.

 

 

 

Міжнародні конференції: «Університетсько-шкільні кластери. Світовий досвід та перспективи його адаптації в Україні»

«Абітурієнтське середовище: тенденції, трансформації, шляхи формування в умовах глокалізації»

-       проведення сфокусованих інтерв’ю, анкетування тощо щодо різноманітних аспектів соціального партнерства в освіті;

Червень 2021 р.

Звіт за результатами досліджень

-       висвітлення результатів експерименту в наукових та соціально-політичних виданнях;

Протягом 2021 р.

Публікація 5-х статей у наукових та соціально-політичних виданнях

-       підготовка дипломних робіт та кандидатських дисертацій з використанням здобутків концептуальної розробки питань соціального партнерства в освіті;

Лютий 2020, лютий 2021,

грудень 2022

Захист 3-х дипломних робіт та 1 кандидатської дисертації

-       розробка технологій реалізації соціального партнерства з різними стейкхолдерами;

Листопад 2021 р.

Документи, що відображають технології співпраці стейкхолдерів

-       розгортання дискусії у ЗМІ регіону щодо питань соціального партнерства в освіті;

Протягом року

Публікація 5 матеріалів у регіональних ЗМІ

-       узагальнення підсумків формувального етапу.

Грудень 2021 р.

Звіт за етапом

Узагальнюючий етап (2022 р.)

-       аналіз стану свідомості соціальних суб’єктів щодо питань соціального партнерства в освіті;

Березень 2022 р.

Звіт щодо стану свідомості соціальних суб’єктів щодо питань соціального партнерства в освіті

-       узагальнення результативності реалізації закладами освіти практик соціального партнерства;

 

 

Квітень-серпень 2022 р.

Матеріал для колективної монографії

-       узагальнення та систематизація матеріалів дослідження щодо соціального партнерства в освіті;

Квітень-серпень 2022 р.

Матеріал для колективної монографії

-       розробка рекомендацій щодо подолання ризиків реалізації соціального партнерства в освіті;

Квітень-серпень 2022 р.

Матеріал для колективної монографії

-       розробка методики оцінки результативності впровадження результатів експерименту;

Жовтень 2022 р.

Методика оцінки

-       розробка моделі реалізації соціального партнерства в освіті;

Жовтень 2022 р.

Модель реалізації соціального партнерства

-       підготовка звіту за результатами експерименту;

Грудень 2022 р.

Рукопис монографії

-       підготовка колективної монографії за підсумками експерименту.

 

 

Контакты

Юридический адрес:

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
Ул. Лермонтовская, 27
г. Харьков, Украина, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Официальный электронный адрес: rector.hgu.nua@ukr.net

Приемная ректора:

+38(057)-714-20-07

Приемная комиссия:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38(057)-704-10-37

+38(057)-714-92-62

факультет "Бизнес-управление":

+38(050)-343-70-18

факультет "Референт-переводчик":

+38(050)-149-57-28

факультет "Социальный менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет последипломного образования (второе высшее):

+38(050)-632-60-60

Директор лицея:

+38(096)-493-79-96 (Viber)

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58 (Viber)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram