Загальна інформація
Народився у 1969 р.
1994 р. закінчив українське відділення філологічного факультету Харківського державного університету (спеціальність – філолог, викладач української мови і літератури).
1997 р. закінчив аспірантуру Харківського державного університету (спеціальність – українська література).
1998 р. в Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію «Українська історична поезія епохи Бароко: ґенеза, розвиток, жанрова своєрідність».
Нагороджений: грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за особистий внесок у розвиток освіти та плідну виховну роботу з молоддю (2005 р., 2010 р.), почесним знаком «За розбудову освіти» (2006 р.), подякою Харківського міського голови за сумлінну працю (2014 р.).
2018 р. отримав почесне звання та знак «Почесний професор Народної української академії».
У 1995–1997 роках успішно реалізував грантовий проект «Україна XVII столітті: історія у вірші» за підтримки Центрального Європейського університету за програмою «Research support scheme»
У 2001 році проходив стажування у Варшавському університеті за програмою Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (січень–лютий 2001), семінару «Давня історія ХVII–XVIII століть».
У листопаді 2018 року проходив стажування у Варшавському та Ягеллонському університетах у межах проекту «Інноваційний університет і лідерство».
Є методистом з української мови та літератури Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Очолює методичну комісію Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».

Викладання
Викладає курси «Латинська мова», «Історія зарубіжної літератури», на факультеті «Референт-перекладач». 

Публікації
Є автором інтегрованої програми безперервної освіти з історії зарубіжної літератури, що отримала гриф МОНУ (2005 р., перезатверджено у 2012 р. і 2017 р.).

Наукові інтереси знаходяться в царині літератури українського Бароко. Працює над проблемою співвідношення візуальної та вербальної складової в українській зоровій поезії епохи Бароко.
Має понад 30 наукових публікацій, останні з яких:

  1. Помазан І. О. Пародійні ракурси української геральдичної поезії пізнього бароко / І. О. Помазан // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Х., 2014. – Т. 20. – С. 433–440.
  2. Помазан И. А. Интегрированные кафедры – трудное ноу-хау / И. А. Помазан, Е. А. Подольская, М. А. Красуля // Дорогу осилит идущий… : монография / редкол.: Е. В. Астахова (отв. ред.), В. И. Астахова, Е. В. Батаева [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – С. 489–501.
  3. Помазан І. О. Розмаїття ракурсів вітчизняної культури (з 15-річного досвіду проведення тижнів української культури в ХГУ «НУА») / І. О. Помазан // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 176–181.
  4. Помазан І. О. Українські історичні поезії доби Івана Мазепи: претензії непересічної особистості на суспільне лідерство / Ігор Помазан // Слово. Символ. Ритуал : зб. на пошану архієпископа Ігоря Ісіченка з нагоди 60-річчя : пр. з історії укр. літ. – [Харків, 2016]. – С. 163–181.
  5. Помазан І. О. Поезія мандрованих дяків та вагантів в освітньому дискурсі / І. О. Помазан // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 423–431.
  6. Освітні ракурси українознавства у форматі інтегрованої кафедри / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. І. О. Помазан]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 88 с.
  7. Помазан І. О. Субтест ЗНО з української літератури : ризики й виклики / І. О. Помазан // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 223–226.
  8. Помазан І. О. Традиції презентації видавничого проекту в Острозькій Біблії 1581 року та Почаївському «Служебнику» 1735 року / І. О. Помазан // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Почаївський василіянський монастир як центр розвитку української барокової культури» – Харьков, 2018. – С. 155–161.

- підручники:

  1. Помазан І. О. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студентів гуманітар. ф-тів ВНЗ / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 264 с. (з грифом НУА).