У ХГУ «НУА» щорічно видається збірник праць молодих учених. На сторінках збірника висвітлюються питання соціології освіти, соціології управління, менеджменту, економіки, філології та перекладу, філософії, історії, психології.
Запрошуємо до публікацій молодих вчених, аспірантів, магістрів, які займаються актуальною проблематикою гуманітарних та соціально-поведінкових наук.