Збірник матеріалів міжвузівських науково-практичних конференцій «Експертні оцінки елементів навчального процесу»

Засновник: Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Кафедра інформаційних технологій і математики.

Видається: з 1998 року.

Періодичність видання: щорічно.

Мови видання: українська,  англійська.

Мета видання: У матеріалах збірки розглядаються проблеми і перспективи використання інформаційних технологій в системі безперервної освіти; методи математичного моделювання, оцінювання, прогнозування елементів навчального процесу, а також методи рейтингового контролю в умовах кредитно-модульної системи. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів, а також студентів старших курсів.

Рецензування: всі тези, які публікуються в збірнику, проходять обов'язкове рецензування у відповідність з Правилами оформлення тез. Унікальність текстів публікацій перевіряються за допомогою системи пошуку ознаки плагіату.

Публічність і доступ: Збірник зберігається в електронному репозитарії ХГУ НУА в колекціях «Матеріали конференцій». Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі тези доступні в Інтернеті для всіх користувачів відразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються всі авторські права. Збірник дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, друкувати, шукати тексти тез або посилатися на них. Дозволяється повторне використання вмісту Збірника відповідно до ліцензії Creative Commons СС-BY.

Адреса редакційної колегії: Україна, 61000, Харків, вул. Лермонтовська, 27, ХГУ «НУА», Каф. ІТМ.

Тел.: (057) 716–44–08, доп. 2-22

E-mail: itm.nua@ukr.net

Збірники матеріалів попередніх конференцій: 2023 р., 2022 р., 2021 р.,  2020 р., 2019 р., 2018 р. 2017 р. 2016 р.  2015 р.  2014 р. 2013 р. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

До оргкомітету повинні бути представлені мінімум два файли(тези та відомості про авторів).

Файл тез. Назва файлу: прізвище першого автора і слово Тези.

Мова тез: українська,  англійська.

Обсяг – 2-3 сторінки.

Структура документа. В окремих рядках: 1) назва доповіді; 2) прізвище та ініціали авторів; 3) повна назва організації, місто, адреса, телефон,
e-mail; 4) текст тез; 5) список літератури (якщо необхідно) відповідно до Гарвардського стилю цитування (https://www.citethisforme.com/harvard-referencing). Посилання на літературу в тексті – в квадратних дужках.

Формули і малюнки. Використання схем, таблиць і формул має бути мінімальним. Формат схем і таблиць - лише книжковий. Формули повинні бути набрані в редакторі формул. Великі малюнки і схеми не приймаються. Схеми і малюнки необхідно продублювати окремими файлами в форматах jpg, tif або png.

Правила оформлення матеріалів:

Текст в редакторі Microsoft Word, формат паперу А4, поля по 2 см з усіх боків, шрифт Times New Roman, 14 пт, текст без переносів, інтервал одинарний, абзац 1,00, вирівнювання по ширині.

Текст повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором. Відповідальність за перевірку на антиплагіат та помилки несе сам автор. Оргкомітет залишає за собою право редакційної правки.

В окремому файлі - відомості про авторів. Назва файлу: прізвище першого автора і слово Відомості.

Зміст файлу. 1) Для кожного учасника - прізвище, ім'я, по батькові (повністю), організація, ступінь і звання, посада; контактний телефон та
e-mail (для зворотного зв'язку) - на мові тез. 2) Обраний напрямок конференції. 3) Назва доповіді (повідомлення).

Файли (з тезами, відомостями про авторів і малюнками) необхідно надіслати електронною поштою за адресом itm.nua@ukr.net.

Тема листа: ЕОЕНП-2022. Прізвище авторів.

Зразок оформлення:

 ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Шевченко О. Ю.

 

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»,

Харків, вул. Лермонтовська, 27, тел. 716-44-08,

e-mail: oshevchenko@ gmail.com

Висока професійна майстерність кожного викладача вузу є необхідним, але не достатньою умовою ...

Список літератури

 Метешкин, К. А. (2012). От экспертных оценок в НУА до создания IT-технологий в высшей школе Украины: научное обобщение. В: Экспертные оценки элементов учебного процесса. Харьков: Изд-во НУА, с. 10–14.

Контакты

Юридический адрес:

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия»
Ул. Лермонтовская, 27
г. Харьков, Украина, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Официальный электронный адрес: rector.hgu.nua@ukr.net

Приемная ректора:

+38(057)-714-20-07

Приемная комиссия:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38(057)-704-10-37

+38(057)-714-92-62

факультет "Бизнес-управление":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-переводчик":

+38(099)-006-34-56

факультет "Социальный менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет последипломного образования (второе высшее):

+38(050)-632-60-60

Директор лицея:

+38(096)-493-79-96 (Viber)

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58 (Viber)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram