Наукова й науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної діяльності в системі вищої освіти. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота в межах комплексної наукової теми кафедри «Літературознавчі та мовознавчі дослідження в контексті вищої освіти».

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють:

– вивчення когнітивних аспектів міжкультурного спілкування;

– аналіз лексичної, фразеологічної семантики;

– дослідження мовного та мовленнєвого матеріалу в його структурній та стилістичній інтерпретації;

– вивчення актуальних процесів літературознавчої традиції, розробку нових методик літературознавчого дискурсу;

– розгляд лінгводидактичних аспектів викладання мовознавчих й літературознавчих дисциплін у системі філологічної освіти.

Викладачі та вчителі регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних конференцій різних рівнів (Київ, Донецьк, Львів, Дніпропетровськ, Черкаси, Запоріжжя, Одеса, Острог, Харків, Орел, Вороніж, Москва тощо); готують наукові статті; пишуть відгуки на автореферати кандидатських дисертацій; опонують на захистах дисертаційних робіт; активно займаються НДРС.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри готуються виступи на міжнародні студентські наукові конференції. З 2008 року кафедра організовує роботу філологічної секції на щорічній міжнародній науковій студентській конференції в ХГУ «НУА».

На кафедрі щороку проводиться підготовка студентів та учнів до участі у всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових робіт, МАН, всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури. Студенти та учні НУА є переможцями в Міжнародному конкурсі знавців української ім. мови Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» тощо.

На кафедрі працюють два наукові гуртки. У вищій школі – гурток із зарубіжної літератури під керівництвом зав. кафедри, доц. Помазана І. О. «Художня література як чинник формування особистості»; у СЕПШ – гурток «Дивоцвіт» під керівництвом викладача Литвин Н. І.