Науково-дослідна робота

Наукова й науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної діяльності в системі вищої освіти. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота в межах комплексної наукової теми кафедри «Літературознавчі та мовознавчі дослідження в контексті вищої освіти».

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють:

– вивчення когнітивних аспектів міжкультурного спілкування;

– аналіз лексичної, фразеологічної семантики;

– дослідження мовного та мовленнєвого матеріалу в його структурній та стилістичній інтерпретації;

– вивчення актуальних процесів літературознавчої традиції, розробку нових методик літературознавчого дискурсу;

– розгляд лінгводидактичних аспектів викладання мовознавчих й літературознавчих дисциплін у системі філологічної освіти.

Викладачі та вчителі регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів (Київ, Львів, Дніпро, Черкаси, Запоріжжя, Одеса, Острог, Харків тощо); готують наукові статті; пишуть відгуки на автореферати кандидатських дисертацій; опонують на захистах дисертаційних робіт; активно займаються НДРС.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри готуються виступи на міжнародні студентські наукові конференції. З 2008 року кафедра організовує роботу філологічної секції на щорічній міжнародній науковій студентській конференції в ХГУ «НУА».

На кафедрі щороку проводиться підготовка студентів та учнів до участі у всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових робіт, МАН, всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури. Студенти та учні НУА є переможцями в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» тощо.

Наукову роботу студентів та школярів на кафедрі організовано досить ефективно в умовах онлайн-навчання й спілкування. Під керівництвом викладачів та учителів кафедри учні та студенти продовжують готуватися до конкурсів та олімпіад, здобувають призові місця, проводять наукові дослідження в галузі мови, української та зарубіжної літератури, фольклористики, готуються до наукових конференцій.

Доц. Ільїна О. В. є керівником гуртка для обдарованих учнів – учасників МАН у секції «Українське літературознавство», організованого на базі НУА відповідно до договору про співпрацю між ХГУ «НУА» та Комунальним закладом «Харківська обласна МАН Харківської обласної ради».

На кафедрі працюють два наукові гуртки. У вищій школі – гурток із зарубіжної літератури під керівництвом зав. кафедри, доц. Помазана І. О. «Художня література як чинник формування особистості»; у Харківському педагогічному ліцеї – гурток «Дивоцвіт» під керівництвом учителя Литвин Н. І.

Триває співпраця в науково-дослідницькій царині (переговори щодо участі в наукових конференціях та Дні науки в ХГУ "НУА", спільне написання статей) із науковцями й студентами – представниками ЗВО міста й країни (ХНУРЕ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу Міжрегіональної Академії управління персоналом, Житлово-комунального фахового коледжу Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова).

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram