В академії склалася і діє система громадських організацій, до якої відносяться центри, благодійний фонд «Академія», учнівська організація «ІСТОК», громадські ради.

Громадські організації діють на підставі Положень, їх діяльність спрямована на створення умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу, здібностей особистості, становлення і вдосконалення професійних компетенцій.