Методичне забезпечення

 

№ ДисциплінаПрізвище викладачаФакультет, курсМетодичне забезпечення
1Українська мова для перекладачів

доц. Купрікова 

Г.  В. 

РП, II

Українська мова. Синтаксис : навч. посіб. для студентів гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. (кредит.-модул. система) / Г. В. Купрікова ; Нар. укр. акад., [каф. українознавства]. – Харків : Вид-во НУА, 2023. – 97 с.

2Українська мова для перекладачів

доц. Берест Т.М.

РП, I

Збірник вправ і завдань з курсу «Українська мова»: для студентів 1 курсу, які навчаються за спеціальністю 035 – Філологія (кредит.-модул. система). / Т.М. Берест; Нар. укр. акад., [каф. українознавства]. – Харків: Вид-во НУА, 2023. – 88 с.

3Українська мова (практичний курс)

доц. Купрікова 

Г.  В. 

РП, І 

1. Сучасна українська мова (морфологія): Метод. рек. для студ. І курсу, які навчаються за спец. 8.030507 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Г. В. Хмара]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 52 с.

2. Українська мова : навч. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  –  80 с. 

3. Українська мова (морфологія): теоретичний блок: навч. посіб. для студентів 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 104 с. 

4. Українська мова для перекладачів (морфологія) : метод. рек. для студентів 1 курсу : галузь знань 03 «Гуманітарні науки», назва спец. 035 «Філологія» (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 64 с.

5. Купрікова Г.В.  Українська мова для перекладачів (морфологія): навч. посіб. для студентів 1-го курсу, які навчаються за спеціальністю 035 – "Філологія" (кредитно-модульна система) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2022 - 77 с.

4Українська мова (для перекладачів)

доц. Купрікова 

Г.  В.

доц. Берест

 Т.  М.

РП, ІІ 

1. Сучасна українська мова (синтаксис) : метод. рек. для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Г. В. Хмара]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 48 с.

2. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 92 с. 

3. Збірник вправ та завдань із сучасної української мови (синтаксис і пунктуація):  Посіб. для студ. ІІ курсу, які навчаються за спец. 7.030507 – Переклад / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Г. В. Хмара]. – Х.: Вид-во НУА, 2007. – 144 с.

4. Купрікова, Галина Віталіївна Сучасна українська мова. Синтаксис : навч. посіб. для студентів гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. (кредит.-модул. система) / Г. В. Купрікова ; Нар. укр. акад., [каф. українознавства]. – Харків : Вид-во НУА, 2015. – 96 с. 

5Українська мова

доц. Берест 

Т. М.

доц. Слюніна О. В.

РП, БУ, СМ І

1. Збірник вправ і завдань з курсу «Українська мова»: для студ. 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Т. М. Берест].– Х. : Вид-во НУА, 2013. – 92 с.

2. Українська мова: конспект лекцій для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  Т. М. Берест].– Х. : Вид-во НУА, 2013.  –  172 с. 

3. Сучасна українська мова (лексика та фразеологія) : метод. рек. для студ. 1 курсу, які навчаються за спец. 6.030500 – Переклад (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2008. – 84 с

4. Українська мова професійного спілкування: Метод. рекомендації для студ. І курсу, які навчаються за спец. 7.050107 – Економіка підприємства (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад. [Каф. українознав.; Упоряд. Т. М. Берест]. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – 80 с.

6Українська мова (за професійним спрямуванням)доц. Слюніна О. В.БУ, СМ, І1. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів 3-го курсу, які навчаються за спец. 6.030504 – «Економіка підприємства» / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Т. М. Берест]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 68 с.
7Українська мова (за професійним спрямуванням)доц. Берест Т.МБУ, РП, СМ, ІI1. Берест Т.М.  Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів 2-го курсу, які навчаються за спец. 035 «Філологія», 051 «Економіка», 054 «Соціологія» / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Т. М. Берест]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 124 с.
8Сучасна українська література доц. Слюніна О. В.

РП, І 

ФЗДН (РП), ІІ

1. Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  О. В. Слюніна]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  –  156 с.

2.  Українська література ХХ століття : навч.-метод. посіб. для студентів 2-го курсу, які навчаються за спец. 035 – Філологія (заоч. форма) / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. 
О. В. Слюніна]. – Харків : Вид-во НУА, 2018.  –  128 с. 

9Латинська мовадоц. Помазан І. О.

РП

ФЗДН (РП), І 

1. Опорные схемы по латинской грамматике. Глагол: Учеб. пособие для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 7.030507 – Перевод / Нар. укр. акад. [Каф. украиновед.; Сост. И. А. Помазан]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 28 с.
10Історія зарубіжної літератури

доц. Помазан І. О.

доц. Слюніна О. В. 

РП

ФЗДН (РП), ІІ, ІІІ 

1. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя. Відродження. Класицизм. Просвітництво» : для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд.  І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 20 с.

2. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд.  І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 28 с.  

3. Провідні напрямки масової літератури : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 32 с.  

4. Помазан, Ігор Олександрович. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : підруч. для студ. гуманітар. ф-тів вищ. навч. закл. / І. О. Помазан ; Нар. укр. акад., [каф. українознав.]. – Х. : Вид-во НУА, 2016. – 264 с. 

11Українська мова ст. викл. Слюніна О. В.ФЗДН (БУ, РП, СМ), І 1. Українська мова : навч. посіб. для студ. 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготов. 6.020303 – Філологія, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030101 – Соціологія  (ф-т заоч.-дистанц. навчання) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд.  О. В. Слюніна]. – Х. : Вид-во НУА, 2014.  – 136 с. 
12Українська мова (за професійним спрямуванням)ст. викл. Слюніна О. В.ФЗДН (БУ, РП, СМ), І, ІІ1. Українська мова за професійним спрямуванням : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навч. / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. О. В. Слюніна]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. –  100 с.
13Українська мова і література

доц. Берест 

Т. М.
доц. Купрікова 

Г. В.

ФДП (РП, БУ, СМ) Українська мова : навч. посіб. для підготов. до ЗНО для слухачів системи довуз. підготов. / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2018. –  200 с.
14Українська мова

доц. Купрікова

 Г. В.

ПДО, І1. Українська мова: навч. посіб. для студ. ф-ту післядипломн. освіти / Нар. укр. акад., [каф. українознав.; упоряд. Г. В.  Купрікова]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 172 с.
15Орфопрактикум з української та російської мов (порівняльний аспект)

доц. Купрікова 

Г. В.

РП, БУ, СМ, І

1. Орфопрактикум з української та російської мов (порівняльний аспект) : навч. посіб. для студентів 1-го курсу, які навчаються за спец. 035 – Філологія, 051 – Економіка, 054 – Соціологія / Нар. укр. акад., [каф. українознавства ; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Харків : Вид-во НУА, 2019.  –  132 с. 

 

16Культура академічного письмадоц. Ільїна О.В. Аспірантура, I1.Ільїна О.В. Культура академічного письма: навч. посіб. для аспірантів / Нар. укр. акад., [каф. українознав.] ; упоряд. О. В. Слюніна. – Харків : Вид-во НУА, 2020. – 56 с

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram