Головна проблема в професійній підготовці студентів - це відсутність практичного досвіду роботи. Розрив між теоретичними знаннями і їх застосуванням в реальних умовах допомагає подолати виробнича практика.

У Народній українській академії була розроблена і успішно діє Комплексна програма безперервної практичної підготовки школярів і студентів НУА на 2016–2025 гг.

Метою цієї програми є формування в розвиваючому культурно-освітньому просторі у майбутніх молодих фахівців професійних, загальнопрофесійних і ключових надпрофесійних компетенцій, що забезпечують їх адаптивність, культуру поведінки та готовність до самовизначення в складних, швидкоплинних життєвих умовах. 

Органічною частиною даної програми стали розроблені кафедрами наскрізні програми виробничої практики студентів за всіма спеціальностями.

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей НУА і на підставі розроблюваних інноваційних методик у ВНЗ організовуються такі види практики