На кафедрі функціонує наукова школа «Інституційні умови відтворення інтелектуального капіталу в умовах трансформаційних процесів в економіці» (наук. Керівник - д-р екон. наук, проф. Яременко О. Л.), (ГР №0118 U000835) та наукові напрямки:
«Інституційні аспекти розвитку культурного капіталу суспільства» (ГР №0115U006729), (наук. керівник - канд. екон. наук, доц. Тімохова Г. Б.);
«Проблеми правового регулювання освітньої діяльності в Україні» (ГР №0115U006730), (наук. керівник - канд. юрид. наук, проф. Астахов В. В.).
Результати науково-дослідної роботи викладачів представлені в публікаціях та апробовані в ході участі в наукових конференціях.
Під керівництвом викладачів кафедри ведеться підготовка наукових робіт студентів до участі в конкурсах Всеукраїнського рівня та школярів до участі в МАН і предметних олімпіадах.
Наукова робота студентів здійснюється в рамках роботи наукового гуртка кафедри «Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи»: підготовка до участі в олімпіадах і конференціях, конкурсах наукових робіт регіонального та всеукраїнського рівнів. За період 2014-2019 рр. студенти зайняли 12 призових місць.
Кафедра щорічно проводить міжвузівську конференцію студентів і молодих вчених «Управління як фактор економічної рівноваги».