Загальна інформація

Народилася 06.11.1955, м. Улан-Уде

У 1978 році закінчила Східно-Сибірський технологічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація промислового виробництва» (інженер-економіст).

У 1983 році закінчила аспірантуру в Ленінградському фінансово-економічному інституті ім. Н. А. Вознесенського (зараз - Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів) і захистила в раді цього вузу кандидатську дисертацію на тему «Економічне стимулювання раціонального використання основних виробничих фондів (на прикладі електровимірювального приладобудування)» за спеціальністю «Організація управління, планування і регулювання економікою». Науковий керівник - доктор економічних наук, професор В. Н. Войтоловський.

2003 році закінчила підготовку в Міжнародному інституті бізнесу (Київ) і отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціальностями:

 – «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів»;

– «Оцінка об'єктів права інтелектуальної власності».

В ХГУ «НУА» працює з 1995 року.

В даний час є керівником відділу «Аналітичних досліджень» (Equities Research) Міжнародної інвестиційної компанії «Sigma Bleyzer».

Викладання

Викладає в НУА дисципліну «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування»

Наукові інтереси

Активізація інвестиційної діяльності, інвестиційна привабливість українських компаній, ефективність акціонерного капіталу, реструктуризація бізнесу, організація систем корпоративного управління, планування і бюджетування; фахівець в області аналізу і оцінки інвестиційної привабливості бізнесу, оцінки бізнесу, планування та бюджетування.

Публікації

Має понад 60 наукових публікацій, в тому числі:

  1. Кірік Т. М. Бізнес-план як інструмент стратегічного управління суб’єктом господарювання / Т. М. Кірік // Стратегічне управління суб'єктами господарювання: проблеми теорії та практики : монографія / Нар. укр. акад. – Х., 2014. – Розд. 8. – С. 267–301. 
  2. Бизнес-план: технология разработки и обоснования : метод. рекомендации : метод. рекомендации для студентов, обучающихся по специальности 051 –  Экономика / Нар. укр. акад.  [каф. каф. экономики предприятия; авт.-сост. Т. Н. Кирик]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 64 с