Загальна інформація
Народилась у 1972 р.
1994 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Харківського державного університету (спеціальність – філолог, викладач української мови і літератури).
1998 р. закінчила аспірантуру Харківського державного університету (спеціальність – українська мова).
2000 р. в Спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна захистила кандидатську дисертацію «Семантика художнього слова в поезії 80–90 років ХХ століття (на матеріалі творів молодих українських авторів)».
Має подяку Харківського міського голови за сумлінну працю, значні заслуги в розвитку освіти Харківського регіону, вагомий особистий внесок у розбудову безперервної освіти, виховання студентської молоді (2012 р.).
Нагороджена грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, визначні успіхи в навчанні й вихованні студентської молоді (2017 р.)
Є старшим екзаменатором з української мови Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Входить до складу методичної комісії Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».

Викладання
Спеціаліст у галузі лексикології, фразеології, стилістики мовлення.
У ХГУ «НУА» працює з вересня 2001 р.
Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська мова для перекладачів», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова та література: підготовка до ЗНО».
Створила дистанційні комп’ютерні  курси: «Сучасна українська мова (лексика та фразеологія)»;
«Українська мова за професійним спрямуванням» (частина І);
«Українська мова за професійним спрямуванням» (частина ІІ);
«Ділова українська мова» .

Публікації

Є автором  інтегрованої програми неперервної освіти з української мови, що отримала гриф МОНУ (2005 р., перезатверджено у 2012 р. і у 2017 р.), підготувала близько 10 методичних посібників з дисциплін, які викладає.
Має понад 40 наукових публікацій, зокрема розділи в монографіях та статті:

  1. Берест Т. М. Методичні аспекти реалізації кредитно-модульної системи при змішаних формах навчання (денна з елементами дистанційної) / Т. М. Берест, В. П. Берест // Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. – Вип. 5. У 2 ч.: Ч.1. – ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С.45–50.
  2. Берест Т. М. Застосування кафедрою інноваційних форм навчання як крок до поліпшення якості освіти / Т. М. Берест // Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції НАПН України, 26–27 вересня 2014 р. – К., 2014.
    http://212.111.199.131/jspui/bitstream/123456789/567/1/Berest_1.doc
  3. Берест Т. Н. Использование дистанционных форм обучения / Берест Т.М. [т.е. Т.Н.], Куприкова Г. В. // Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015. – Разд. 2.1. – С. 85–98.
    http://212.111.199.131/jspui/handle/123456789/505
  4. Берест Т. М. Поетоніми в словнику поезії 80-90 років ХХ століття / Т. М. Берест // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Сер. «Філологічна» : зб. наук. пр. – Острог, 2016. – С. 32–35.
  5. Берест К. В. Біблійна фразеологія в україномовних та англомовних он-лайн виданнях / К. В. Берест, Т. М. Берест // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька акад.». Сер. «Філологічна» : зб. наук. пр. – Острог, 2017. – С. 43–45.

Зареєстрована в наукометричних базах даних
Google Академія
Elibrary.ru (РИНЦ)
ORCID
Researter