Освітньо-професійні програми

Профіль навчання за спеціальністю «Соціологія»

Профіль навчання за спеціальністю «Соціологія» в НУА унікальний, оскільки освітній процес відбувається на базі соціологічного знання з поглибленою підготовкою з психології. Це забезпечує високу конкурентоспроможність випускників, значно розширює можливості їхнього працевлаштування з виходом за межі соціологічної сфери професійної діяльності: в галузі соціального та політичного маркетингу, зв’язків з громадськістю, управління персоналом організації, управління імиджем організацій і приватних осіб, управлінського консалтингу тощо.

Галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність 054 «Соціологія».

Освітні програми:

  • бакалаврат – «Соціально-психологічний супровід управління персоналом»;
  • магістратура – «Управління соціальними комунікаціями».

Випускова кафедра – соціології та гуманитарніх дисциплін.  Навчання за спеціальністю «Соціологія» в НУА має практико-орієнтовний характер. Програма насичена практикумами та тренінгами, що розробляються та проводяться викладачами-практиками.

Працевлаштованість випускників за останні 5 років у середньому – 86%.

Навчання в магістратурі зі спеціальності «Соціологія» (освітня програма «Управління соціальними комунікаціями» ) – це підготовка соціологів-спеціалістів і експертів у галузі управління соціальними комунікаціями, здатних ефективно розв’язувати питання збирання, обробки, аналізу й інтерпретації соціальної інформації з використанням сучасних  інформаційних і комунікаційних технологій в інтересах працедавців; розробки, реалізації і оптимізації інформаційних ресурсів і потоків на підприємствах і в організаціях; інформаційного забезпечення і оцінки наслідків управлінських рішень; проведення досліджень масової комунікації, організаційних та інших досліджень з метою збирання інформації, необхідної  для прийняття управлінських рішень; розробки й реалізації комунікаційної політики підприємств і організацій; інформаційного забезпечення інноваційних процесів в організації.

Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних і методологічних знань з соціального управління, психології соціальних комунікацій; розвиток практичних навичок проведення різних видів соціологічних досліджень і проєктної роботи в галузі соціальної реклами, PR, НR, комунікаційного менеджменту, управління корпоративною соціальною політикою і презентації результатів досліджень.

Термін навчання – 1,5 роки

Можливість реалізувати себе як:

- соціолог-дослідник;

- соціальний аналітик;

- менеджер з персоналу;

- спеціаліст у галузі РR-технологій, реклами,

маркетингових досліджень;

- викладач.

Бакалаврська освітня програма «Соціально-психологічний супровід управління персоналом» (спеціальність 054 – Соціологія). Програма забезпечує підготовку спеціалістів у галузі управління персоналом організації (HR), а також у сфері соціологічних і маркетингових досліджень (у тоу числі політичної спрямованості). Така багатопрофільність підготовки надає великі переваги й відкриває широкі можливості при працевлаштуванні. Унікальність підготовки забезпечується соціологічною базою з поглибленим вивченням (протягом усіх років навчання) циклу психологічних дисциплін. На третьому курсі студенти складають комплексний кваліфікаційний іспит і отримують сертифікат за програмою «Психологічні основи спілкування та взаємодії».

Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних знань, розвиток практичних навичок і компетенцій з соціального управління, управління персоналом в організації, соціальної і прикладної психології, соціального та політичного маркетингу, розвиток практичних навичок проведення тренінгів, заходів з відбору, підбору, (пере)навчанню, мотивації персоналу в організації, проведення різних видів соціологічних досліджень.

Термін навчання – 4 роки.

Випускники бакалаврської програми «отримують можливість реалізувати себе як:

- HR-менеджер (менеджер з персоналу);

- соціолог-дослідник;

- спеціаліст з проведення досліджень у галузі соціального та політичного маркетингу (іміджевих, передвиборчих, конструювання й коректування бренду тощо);

- спеціаліст із зв’язків з громадськістю.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram