Освітньо-професійні програми

Профіль навчання за спеціальністю «Соціологія»

Профіль навчання за спеціальністю «Соціологія» в НУА унікальний, оскільки процес навчання відбувається на базі соціологічного знання з поглибленою підготовкою з психології. Це забезпечує високу конкурентоспроможність випускників, значно розширює можливості їхнього працевлаштування з виходом за межі соціологічної сфери професійної діяльності: в галузі соціального та політичного маркетингу, зв’язків з громадськістю, управління персоналом організації, управління імиджем організацій і приватних осіб, управлінського консалтингу тощо.

Галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність 054 «Соціологія».

Освітні програми:

  • бакалаврат – «Соціально-психологічний супровід управління персоналом»;
  • магістратура – «Управління соціальними комунікаціями».

Випускова кафедра – соціології та гуманитарніх дисциплін. Склад кафедри: 14 науково-педагогічних працівників, у тому числі 9 кандидатів і 5 докторів наук, які здійснюють викладання соціогуманітарних, психологічних дисциплін (філософія, історія, загальна соціологічна теорія, історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціологія управління, соціологія особистості, соціальнй і політичний маркетинг, соціологія масових комунікацій, соціологія громадської думки, соціологічний практикум, Public Realations, новітні соціологічні теорії, новітні методики соціологічних досліджень, управління соціальними процесами, соціальне прогнозування, загальна психологія, соціальна психологія, психодіагностика, основи консультативної психології, психологічні основи кадрового менеджменту, управлінчеське консультування, психологія ділового спілкування, тренінг ведення перемовин тощо). Навчання за спеціальністю «Соціологія» в НУА має практико-орієнтовний характер. Програма насичена практикумами та тренінгами, що розробляються та проводяться викладачами-практиками.

Випускники бакалаврської програми отримують можливість реалізувати себе як: HR-менеджери (менеджери з персоналу); соціологи-дослідники; спеціалісти з проведення досліджень у галузі соціального та політичного маркетингу (іміджевих, передвиборчих, конструировання і коректування бренду тощо); спеціалісти із зв’язків з громадськістю.

Випускники магістерської програми отримують можливість реалізувати себе як: соціальні аналітики, аналітики баз даних, соціальні інженери, соціологи-дослідники, аналітики і консультанти в сфере РR-технологій, реклами та маркетингових досліджень, викладачі.

Працевлаштованість випускників за останні 5 років у середньому – 86%.

Навчання в магістратурі зі спеціальності «Соціологія» (освітня програма «Управління соціальними комунікаціями» ) – це підготовка соціологів-спеціалістів і експертів у галузі управління соціальними комунікаціями, здатних ефективно розв’язувати питання збирання, обробки, аналізу й інтерпретації соціальної інформації з використанням сучасних  інформаційних і комунікаційних технологій в інтересах працедавців; розробки, реалізації і оптимізації інформаційних ресурсів і потоків на підприємствах і в організаціях; інформаційного забезпечення і оцінки наслідків управлінських рішень; проведення досліджень масової комунікації, організаційних та інших досліджень з метою збирання інформації, необхідної  для прийняття управлінських рішень; розробки й реалізації комунікаційної політики підприємств і організацій; інформаційного забезпечення інноваційних процесів в організації.

Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних і методологічних знань з соціального управління, психології соціальних комунікацій; розвиток практичних навичок проведення різних видів соціологічних досліджень і проєктної роботи в галузі соціальної реклами, PR, НR, комунікаційного менеджменту, управління корпоративною соціальною політикою і презентації результатів досліджень.

Термін навчання – 1,5 роки

Можливість реалізувати себе як:

- соціолог-дослідник;

- соціальний аналітик;

- менеджер з персоналу;

- спеціаліст у галузі РR-технологій, реклами,

маркетингових досліджень;

- викладач.

Бакалаврська освітня програма «Соціально-психологічний супровід управління персоналом» (спеціальність 054 – Соціологія). Програма забезпечує підготовку спеціалістів у галузі управління персоналом організації (HR), а також у сфері соціологічних і маркетингових досліджень (у тоу числі політичної спрямованості). Така багатопрофільність підготовки надає великі переваги й відкриває широкі можливості при працевлаштуванні. Унікальність підготовки забезпечується соціологічною базою з поглибленим вивченням (протягом усіх років навчання) циклу психологічних дисциплін. На третьому курсі студенти складають комплексний кваліфікаційний іспит і отримують сертифікат за програмою «Психологічні основи спілкування та взаємодії».

Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних знань, розвиток практичних навичок і компетенцій з соціального управління, управління персоналом в організації, соціальної і прикладної психології, соціального та політичного маркетингу, розвиток практичних навичок проведення тренінгів, заходів з відбору, підбору, (пере)навчанню, мотивації персоналу в організації, проведення різних видів соціологічних досліджень.

Термін навчання – 4 роки.

Випускники бакалаврської програми «Соціально-психологічний супровід управління персоналом» отримують можливість реалізувати себе як:

- HR-менеджер (менеджер з персоналу);

- соціолог-дослідник;

- спеціаліст з проведення досліджень у галузі соціального та політичного маркетингу (іміджевих, передвиборчих, конструювання й коректування бренду тощо);

- спеціаліст із зв’язків з громадськістю.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

+38 (057) -714-92-62

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-343-70-18

факультет "Референт-перекладач":

+38(066)-327-20-79

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram