Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота викладачів здійснюється в рамках загальноакадемічної комплексної теми НДР «Інтелектуальний потенціал супільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку» (ГР № 0117U005126), керівник – доктор історичних наук, проф. Астахова К. В.

Плідно працюють, забезпечуючи системну модернізацію змісту підготовки спеціалістів, наукові школи: з історії освіти «Історія розвитку освіти в Україні» (ГР №0116U006528) під керівництвом доктора історичних наук, професора К. В. Астахової; соціології освіти «Потенціал безперервної освіти в розвитку соціального партнерства» (ГР №0117U005127) під керівництвом доктора соціологічних наук, професора К. Г. Михайльової.

Основні пріоритети науково-дослідної роботи:
- виконання комплексної наукової теми в рамках експерименту «Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективний чинник забезпечення стабільності й перспектив освіти: проблеми формування і тенденції розвитку» (під керівництвом доктора історичних наук, професора К. В. Астахової);

- збереження та динамічний розвиток наукових шкіл, орієнтованих на розв’язання проблем освіти;
- удосконалення роботи аспірантури зі спеціальності 054 – Соціологія;

- формування стійкої дослідницької репутації, підвищення дослідницьких компетенцій викладачів, учителів, студентів і школярів;

- дослідження різних аспектів освіти дослідницькою лабораторією проблем вищої школи;

- щорічне проведення міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів;

- результативна видавнича діяльність;

- науково-дослідна робота зі студентами (НДРС) і школярами (НДРШ) через наукові кружки, проблемні групи, проведення щорічної Міжнародної наукової студентської конференції, залучення до дослідницьких проектів.

Розвиваючи НДРС і НДРШ, кафедра забезпечує участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (призові місця в 2016-2018 рр.), регіональному конкурсі студентських наукових робіт (призові місця в 2014-2019рр.), конкурсі стипендиальної програми фонду В. Пінчука «Завтра UA» (2017, 2018, 2019, 2021, 2022 рр.), міському конкурсі соціальних проектів «Харків –місце молодіжних ініціатив» (призові місця в 2016-2019 рр.), олімпіадах зі специальностей «Соціологія», «Психологія», «Політологія» (для непрофільних факультетів), підготовці дослідницького проєкту студентською командою (у рамках проєкту віртуальної мобільності Erasmus+ MILETUS); конкурсах наукових робіт школярів МАН (призові місця в 2016-2019 рр.).

Реалізуються спільні дослідницькі проєкти з науковими центрами ЗВО Харкова (в рамках проєкту «Історія освіти Харківщини в обличчях» тощо) та України,  Польщі (Інститутом соціології Комплексу Гуманітарних наук Щецинського університету та Щецинським відділом Польського соціологічного товариства в рамках міжнародних проєктів «Нові часи – нова освіта», «Сучасність і майбутнє в суспільній свідомості», «Студент 21 століття»), Швеції (Free University Of Scania), Німеччини (Вестфальським університетом, Pädagogische Hochschule Weingarten); наукові контакти із зарубіжними партнерами за програмою ЕС Эразмус+ «MILETUS»: здійснювалося співробітництво з науково-виробничими та виробничими об’єднаннями, організаціями, органами державного управління, виконання досліджень на їх замовлення, що пов’язані з проблемами ролі молоді у формуванні громадянського суспільства, професійного вибору й зайнятості молоді на регіональному ринку праці, якості професійної підготовки випускників, волонтерської діяльності, політичних переваг жителів Харківського регіону тощо.

Нові наукові розвідки викладачів кафедри:

Михайльова К., Шкурапет Н. Здоровий спосіб життя сучасних підлітків у фокусі мережевої взаємодії соціальних інститутів (довоєнні та воєнні ракурси). Харків : Вид-во НУА, 2022. – 280 с.

 Astkhova, K. Ilchenko, V. (2022). Global landscape of education: consumer aspect. In: Oxana Kozlova, Wioleta Bryniewicz, eds. Cultures of consumption. Szczecin, pp.25–34.

Астахова, К. В. (2022). Система світу Птолемея в умовах нової нормальності. [online] У: Астахова, К. В., ред. Генеалогічний конкурс «Історія моєї сім’ї»: аналіз соціально-культурних можливостей. Харків: Вид-во НУА, c. 3–9. Available at: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2332  [Accessed 11 April. 2023].

Астахова К., Михайльова К., Зверко Т. (2023). Освіта в умовах війни: макро- та мікроконтексти аналізу. Вища освіта України, 2 (89), с. 18-25.

Астахова, К.В. (2023). До уваги науковців. Новий колегіум, [online] 1–2. с. 139–140. Available at: https://nure.ua/wp-content/uploads/nk_2023_1-2_web.pdf  [Accessed 11 April. 2023].

Kateryna Bannikova and Kateryna Mykhaylyova. Effective Global Recruitment Strategy: Cultural Competence. Review of Economics and Finance]: vol.21.2023.  Pages 592-598available at: https://refpress.org/ref-vol21-a61/  (Scopus)

Mykhaylyova, K. , Zverko, T., Maiboroda, R., Bubela, A. and Lutsenko, I. (2023). Sociological Model of Social Partnership in Higher Education Institutions Management. KHazar journal of humanities and social sciences (special issue), [online] vol. 26, 3. Available at: https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/91  [Accessed 20 Sept. 2023]. (WoS)

Pashchenko, O., Shyshpanova, N., Kolomiiets, Y., Mykhaylyova, K. and Sakun, L. (2023). Management in Conditions of Globalization: Development and Implementation of New Approaches in Organizations. Econ. Aff., 68(03): 1589-1600.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram