Науково-дослідна робота викладачів здійснюється в рамках загальноакадемічної комплексної теми НДР «Інтелектуальний потенціал супільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження та розвитку» (ГР № 0117U005126), керівник – доктор історичних наук, проф. Астахова К. В.
Плідно працюють, забезпечуючи системну модернізацію змісту підготовки спеціалістів, наукові школи: з історії освіти «Історія розвитку освіти в Україні» (ГР №0116U006528) під керівництвом доктора історичних наук, професора К. В. Астахової; соціології освіти «Потенціал безперервної освіти в розвитку соціального партнерства» (ГР №0117U005127) під керівництвом доктора соціологічних наук, професора К. Г. Михайльової.
Основні пріоритети науково-дослідної роботи:
- виконання комплексної наукової теми в рамках експерименту «Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективний чинник забезпечення стабільності й перспектив освіти: проблеми формування і тенденції розвитку» (під керівництвом доктора історичних наук, професора К. В. Астахової);
- збереження та динамічний розвиток наукових шкіл, орієнтованих на розв’язання проблем освіти;
- удосконалення роботи аспірантури зі спеціальності 054 – Соціологія (за останні 5 років успішно пройшов захист 2 докторських і 6 кандидатських дисертацій);
- формування стійкої дослідницької репутації, підвищення дослідницьких компетенцій викладачів, учителів, студентів і школярів;
- дослідження різних аспектів освіти дослідницькою лабораторією проблем вищої школи;
- щорічне проведення міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів;
- результативна видавнича діяльність;
- науково-дослідна робота зі студентами (НДРС) і школярами (НДРШ) через наукові кружки, проблемні групи, проведення щорічної Міжнародної наукової студентської конференції, залучення до дослідницьких проектів.
Розвиваючи НДРС і НДРШ, кафедра забезпечує участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (призові місця в 2016-2018 рр.), регіональному конкурсі студентських наукових робіт (призові місця в 2014-2019рр.), конкурсі стипендиальної програми фонду В. Пінчука «Завтра UA» (2 стипендіати в 2017 р., 1 стипендіат у 2018 р.), міському конкурсі соціальних проектів «Харків –місце молодіжних ініціатив» (призові місця в 2016-2019 рр.), олімпіадах зі специальностей «Соціологія», «Психологія», «Політологія» (для непрофільних факультетів), підготовці дослідницького проєкту студентською командою (у рамках проєкту віртуальної мобільності Erasmus+ MILETUS); конкурсах наукових робіт школярів МАН (призові місця в 2016-2019 рр.).
Реалізуються спільні дослідницькі проєкти з науковими центрами ЗВО Харкова (в рамках проєкту «Історія освіти Харківщини в обличчях» тощо) та України, Біларусі (Могільовським державним університетом), Польщі (Інститутом соціології Комплексу Гуманітарних наук Щецинського університету та Щецинським відділом Польського соціологічного товариства в рамках міжнародних проєктів «Нові часи – нова освіта», «Сучасність і майбутнє в суспільній свідомості», «Студент 21 століття»), Швеції (Free University Of Scania), Німеччини (Вестфальським університетом, Pädagogische Hochschule Weingarten); наукові контакти із зарубіжними партнерами за програмою ЕС Эразмус+ «MILETUS»:
Здійснювалося співробітництво з науково-виробничими та виробничими об’єднаннями, організаціями, органами державного управління, виконання досліджень на їх замовлення, що пов’язані з проблемами ролі молоді у формуванні громадянського суспільства, професійного вибору й зайнятості молоді на регіональному ринку праці, якості професійної підготовки випускників, волонтерської діяльності, політичних переваг жителів Харківського регіону тощо.