Загальна інформація

Закінчив Харківський державний університет, 1979 р. по спеціальності «Політична економія», кваліфікація економіст.

Докторську дисертацію захистив 09.01.1998 р в ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Спеціальність: 08.01.01 - економічна теорія.

Тема дисертації «Інституційні основи перехідних процесів в економіці».

У 1998 р - директор департаменту корпоративного управління Фонду держмайна України; в 2003-2014 рр. - керівник відділу стратегії монетарної політики Апарату Ради Національного банку України, в 2014-2015 рр. - керівник Апарату Ради Національного банку України. В даний час - завідувач сектором інституційної економіки Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України.

Наукові інтереси

«Інституційні основи становлення інформаційно-мережевої економіки».

Викладання

Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисциплін: «Інституційна економіка», «Міжнародний менеджмент», «Економіка і право».

Публікації

  1. Яременко О. Л. Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза.  / О. Л. Яременко // Економіка України, 2017. – № 5–6. С. 106–123. 
  2. Яременко О. Л. Економічна безпека у небезпечному світі: сучасний підхід / О. Л. Яременко, П. Єщенко // Економічна теорія, 2017. – № 4. – С. 108–110. 
  3. Яременко О. Л. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) / О. Л. Яременко // Економічна теорія, 2018. – № 1. – С. 114–117.
  4. Яременко О. Л.  Тіньова економіка: сучасні погляди на причини, наслідки, способи обмеження та боротьби / О.Л. Яременко  // Економіка та прогнозування,  2018. – № 1. – С. 136–137. – ДУ «ІЕП НАНУ». – 2018. 
  5. Яременко В. Г. Сетевая экономика как институциональная альтернатива социально-экономического развития / В. Г. Яременко, О. Л.  Яременко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 229–238.
  6. Яременко О. Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки / О. Л. Яременко  // Економіка України, 2018. – № 11–12. – C. 3–18.
  7. Яременко О. Л. Інституційні основи саморегулювання суспільного відтворення в умовах трансформаційних зрушень / О. Л. Яременко // Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність : монографія / за ред. чл.-кор. Гриценка А. А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 534 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/297.pdf
  8. Яременко О. Л. Новые тенденции структурирования общества в условиях усиления неопределенности социально-экономического развития / О. Л. Яременко // Экономическая теория, 2018. – № 4. – С. 21–34. 

Реєстрація в наукометричних базах даних:

Google Scholar, общий h-індекс – 10,  (с 2014 – 7)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gJ5B2I0AAAAJ&hl=ru

ORCID http://orcid.org/0000-0001-7227-8106