Кафедра економіки та права

Телефон: +38 (057) 714-20-07(доп. 2–43), ауд. 512-I.
e-mail: ecpr@ukr.net

Рубан Ліна Олеговна
Завідувачка кафедрою, кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економіки та права є випускаючою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за програмами:

  • бакалаврат – освітня програма «Бізнес-економіка та її правове забезпечення»;
  • магістратура – освітньо-професійна програма «Економіка та управління бізнесом»;
  • аспірантура ‑ освітньо-наукова програма «Економіка».

Освітні програми кафедри орієнтовані на підготовку випускників, здатних здійснювати підприємницьку діяльність

Мета кафедри ‑ створення теоретичного фундаменту і прикладних аспектів економічної діяльності.

Завдання кафедри: формування професійних знань в економічній сфері і розвиток у студентів здібностей управління бізнесом; дослідження теоретичних і прикладних проблем функціонування економічних систем; правова підготовка майбутніх підприємців.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних і прикладних економічних і правових дисциплін на всіх рівнях і факультетах освітнього комплексу академії.

На кафедрі функціонує наукова школа «Інституційне забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах відкритої економіки» (наук. керівник – д-р екон. наук, проф. Яременко О. Л.), (ГР № 0118 U000835).

У зв’язку з реалізацією ідеї безперервності освітнього процесу кафедрою розроблено комплексні інтегровані програми безперервної освіти з економіки та права.

На кафедрі працює потужний професорсько-викладацький склад: 5 кандидатів і 2 доктори наук. Кафедра є інтегрованою. Серед викладачів кафедри є керівники наукових шкіл (проф. Яременко О. Л.) та напрямків (проф. Астахов В. В.), автори підручників і монографій (Компанієць В. В., Іванова О. А., Цибульська Е. І.), викладачі-практики (Кірік Т. М.), вчитель ліцею (Овчаренко К. В.), «гостьові професори» (Свен-Олоф Коллін, Швеція), які забезпечують виковий рівень викладання на всіх рівнях освіти.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram