Тема НДР кафедри: «Інформаційно-комунікаційне забезпечення соціального партнерства при адаптації навчальних закладів до ринкових умов».

Щороку викладачі кафедри готують студентів до участі у всеукраїнських та міжвузівських олімпіадах з математики та інформаційних технологій, студентської конференції, а школярів – до участі в МАН і МАН-юніор.

Кафедра проводить дослідження за темою НДР «Теоретичні та методичні основи формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів гуманітарних вузів» – ГР №0116U006529.

На базі кафедри щорічно з 1998 року проводиться міжвузівська науково-практична конференція «Експертні оцінки елементів навчального процесу», яка присвячена актуальним проблемам сучасної освіти та виробленню науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності навчального процесу на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних методик математичного моделювання.