Загальна інформація 

Народилася 1 вересня 1972 року в м Харкові.

Закінчила історичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (1994), Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого (2003 р.).

Нагороджена:

- грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2017 р.)

- грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради (2018 р.)

- вдячністю відділу освіти Куп'янської міської ради (2019 р.)

В 2018 р. номінант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Декан факультету».

Приймала участь:

– в соціальних програмах для людей третього віку в якості керівника проектів (2009-2018 р);

- в проекті фонду Еразмус +, програмою MILETUS «Віртуальна мобільність студентів» (2018 рр.), Куратор студентської групи.

Викладання

– «Трудове право» для студентів ІV курсів всіх факультетів;

– «Правознавство» для учнів СЕПШ 9–10 класів.

Напрями наукових інтересів:

Освіта дорослих: проблеми і перспективи, законодавче регулювання, правове регулювання трудових відносин в Україні.

Публікації:

  1. Войно-Данчишина О. Л. Последипломное образование: smart-подходы к развитию / О. Л. Войно-Данчишина. // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 14 февр. 2019 г.  / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2019. – С. 68–69. 
  2. Войно-Данчишина О. Л. Программы адаптации людей третьего возраста: подводим итоги 10-летнего опыта / О. Л.  Войно-Данчишина // Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография  / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. –  С. 143–158 (0,7 п.л.).
  3. Войно-Данчишина О. Л. Расширение возрастных границ обучения как вызов для университетов / О. Л. Войно-Данчишина // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. XVІ Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г.  / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2018. – С. 86–87.
  4. Войно-Данчишина О. Л. Принципы обучения людей третьего возраста (опыт факультета последипломного образования Народной украинской академии) / О. Л. Войно-Данчишина // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту "Нар. укр. акад.". – Харків, 2017. – Т. 23. –  С. 72–79.