Позанавчальна діяльність в академії націлена на створення такого культурно-освітнього середовища, яке дозволить особистості гармонійно розвиватися і проявляти свої здібності в різних сферах життєдіяльності.