Первинна профспілкова організація Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ППО ХГУ «НУА») - добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють або навчаються в НУА.

ППО ХГУ «НУА» є єдиною профспілковою організацією серед навчальних закладів недержавної форми власності.

Пріоритетні напрямки роботи профспілкового комітету:

  • турбота про здоров'я членів трудового колективу та студентів, дотримання умов праці;
  • надання допомоги в гострих життєвих ситуаціях;
  • об'єднання сил, засобів, ресурсів всіх можливих джерел для реалізації цілей і завдань профспілки; сприяння розвитку і трансляції корпоративної культури НУА; взаємодія зі студентської профспілкової організацією, яка є частиною загальноакадемічного профспілки;
  • здійснення систематичного контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів про охорону праці, створення безпечних умов праці і навчання відповідно до Закону України «Про Професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», за реалізацією прав працівників і студентів в сфері охорони здоров'я, організації відпочинку та дозвілля.

Структура та склад профкому ППО ХГУ «НУА»

Посада

ПІБ

Голова профспілкового комітету 

Козярук Світлана Леонідівна

Заступник голови  профспілкового комітету

Войно-Данчишина Ольга Леонідівна

Заступник голови  профспілкового комітету

Зобова Галина Миколаївна

Голова профбюро студентів

Клушин Давид

Сектор з соціальної, оздоровчої роботи, 

Сектор по  социальной и  оздоровительной работе,  з контролю пунктів громадського харчування

Шендрик Олена Олександрівна

Корнійчук Лілія Ігорівна

Уповноважений з охорони праці

Данилевич Сергій Борисович

Сектор з культурно-масової роботи 

Чінська Галина Олексіївна 

Дитячий сектор 

Новикова Ольга Володимирівна, Шмакова Ліана Миколаївна

Профорг СЕПШ

Тарасова Оксана Валеріївна

Профорг  факультету БУ

Бабак Катерина Миколаївна

Профорг факультету РП

Гога Наталія Павлівна

Профорг факультету СМ

Бірченко Олена Володимирівна 

План роботи профкому ППО ХГУ «НУА» на 2020-21 уч. рік