1) референт зі знанням іноземної мови.

2) бакалавр філології зі знанням двох іноземних мов:

 • освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр;
 • галузь знань 03 Гуманітарні науки;
 • напрямок 035 Філологія;
 • освітній рівень вища освіта;
 • кваліфікація бакалавр філології зі знанням 2-х іноземних мов   (англійська / німецька, французька, іспанська); 
 • нормативний термін навчання чотири роки.

3) магістр з перекладу, викладач двох іноземних мов:

 • освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр;
 • напрямок 035 Філологія;
 • освітній рівень вища освіта;
 • кваліфікація магістр перекладу, викладач двох іноземних мов;
 • узагальнений об’єкт письмовий переклад діяльності;
 • нормативний термін півтора року (на основі навчання (денна форма) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

Система підготовки на факультеті містить блок взаємопов’язаних навчальних дисциплін:

1) фундаментальні гуманітарні дисципліни (історія, філософія, релігієзнавство, культурологія, українська та зарубіжна література, латинська мова);

2) профільні дисципліни за мовними напрямками (дві іноземні мові з першого курсу в рівному обсязі: англійська і німецька/французька/іспанська);

3) поглиблена підготовка з інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє випускникам впевнено долучатися до роботи сучасного офісу та бути конкурентноздатними на ринку праці;

4) впровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов, реалізованих таким чином: для бакалаврату – рівень В2; для магістратури – рівень С1 першої іноземної мови.

Такий комплекс дисциплін, які викладають, дозволяє випускникам отримати професійну підготовку.