Асоціація молодих учених (АМУ) – колегіальна, дорадча громадська організація, діяльність якої направлена на вирішення питань академічного рівня у сфері молодіжної політики у наукові, освітній та соціальній сферах.

Асоціація молодих учених – це добровільне наукове товариство дослідників (студентів, аспірантів, докторантів віком до 40 років, молодих вчених віком до 35 років та учнів СЕПШ тощо), що має за мету всебічно сприяти науковій та іншій творчій діяльності

Основні напрямки діяльності Асоціації:

  • Наукова діяльність

Організація наукових та методичних заходів для молодих вчених, участь у науково-дослідних та освітніх проектах, формування системи мотивації до здійснення активної наукової діяльності, участі у конкурсах, конференціях, круглих столах, форумах та інших заходів.

  • Міжнародна діяльність

Розвиток компетенцій молодих учених у сфері міжнародної діяльності, сприяння участі молодих вчених у міжнародних програмах та проектах.

Керівним органом АМУ є Рада, яка обирається загальними зборами молодих учених.