Загальна інформація
Народилася 17 червня 1957 року в Харківській області.
В 1983 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут
ім. Г. С. Сковороди за фахом «Педагогіка й методика початкового навчання».
З 1994 року працює вчителем початкових класів у СЕПШ ХГУ «НУА».
Нагороджена:
- Подякою за високі результати в роботі IX науково-практичної
конференції вчителів «Особистісно - розвивальне навчання: проблеми,
пошуки, розв'язки», 2002 р.
- Подякою за підготовку й проведення IV етапу Всеукраїнської
олімпіади з англійської й іспанської мов Головного управління освіти й
науки м. Харкова, 2002 р.
- Грамотою Головного управління освіти м. Харкова за активну участь
у реалізації проекту книги «Учитель, перед именем твоим…», 2004 р.
- Грамотою управління освіти адміністрації Київського району
Харківської міської ради за якісну підготовку переможців II етапу
Всеукраїнської олімпіади з українській мові в 2007/2008 навчальному році,
2008 р.
- Грамотою Департаменту науки й освіти Харківської обласної
державної адміністрації, 2017 р.

Публікації
1. Кобзарь Е. Г. Преемственность как условие успешной адаптации
первоклассников / Е. Г. Кобзарь // Инновационные методы преподавания в
экспериментальном учебно-научном комплексе : (науч.-метод. сб.) / Нар. укр.
акад., cпециализир. экон.-правовая шк. – Харьков, 2014. – № 2.