Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін

Телефон: (057) 714-20-07 (дод. 2-46, 3-38)
Аудиторія: 205-II
e-mail: soc.nua@ukr.net

Зверко Тамара Василівна
Завідувач кафедри,
кандидат соціологічних наук, доцент

Створена в 2019 році на базі кафедр соціології (заснована в 1993 році) і філософії та гуманітарних дисциплін (створена в 2008 р. на основі злиття кафедри історії України і кафедри філософії та природничих дисциплін).

Випускаюча кафедра за спеціальністю 054 «Соціологія», галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки за освітніми програмами:

бакалаврат – «Соціально-психологічний супровід управління персоналом»;

магістратура – «Управління соціальними комунікаціями»;

аспірантура — світньо-наукова програма «Соціологія».

Кафедра забезпечує:

викладання соціологічних, психологічних, а також соціогуманітарних дисциплін за освітніми програмами усіх спеціальностей університету;

підготовку аспірантів відповідно до нової освітньо-наукової програми і ліцензії на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 054 – Соціологія.

На кафедрі ведуть роботу наукові школи:

–з  історії освіти «Історія розвитку освіти в Україні» (ГР № 0116U006528) під керівництвом доктора історичних наук, професора К. В. Астахової;

– з соціології освіти «Потенціал безперервної освіти в розвитку соціального партнерства» (ГР № 0117U005127) (створена проф. В. І. Астаховою) під керівництвом доктора соціологічних наук, професора К. Г. Михайльової. 

Функціонує лабораторія проблем вищої школи, яка здійснює комплексну науково-дослідну роботу в сфері вивчення системи освіти з використанням сучасних соціально-психологічних методів аналізу.

Професорсько-викладацький склад кафедри є унікальним з’єднанням знань і досвіду: це – 5 кандидатів наук і 3 доктори наук, учених, які є керівниками наукових шкіл, авторами підручників і монографій, керівниками дослідницьких напрямів; викладачі-практики, які успішно реалізовують свій науковий і професійний потенціал; вчителі ліцею, «гостьові професори», які забезпечують системне оновлення змісту і форм соціогуманітарної освіти на всіх освітніх ступенях.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram