NUA
Харківський гуманітарний університет
telegram

Науково – дослідна робота

Науковий напрямок кафедри фізичного виховання та спорту ХГУ «НУА»: «Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання в умовах безперервної освіти».  

 Наукова тема на 2019–2020 н.р. «Інноваційні методи навчання у фізичному вихованні».

Наукові теми викладачів:

Красуля М. О. «Удосконалення системи фізичного виховання в інноваційному освітньому закладі»;

Красуля А. В. «Удосконалення спортивно-масової роботи в ВЗО»;

Колісниченко Ж. О. «Вплив рухливих ігор на рівень фізичного розвитку та функціональний стан дітей молодшого шкільного віку»;

Ніколаєва С. В. «Способи розвитку мотивації до занять фізичною культурою в середній школі».

За останні п'ять років видавнича діяльність викладачів кафедри склала більше 100 наукових видань загальним обсягом більше 60 друк. арк.

Кафедрою здійснюється підготовка студентів до Всеукраїнського та Регіонального конкурсів студентських наукових робіт:

Результати участі студентів у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт

Рік

Учасники, тема

Результат

2015

Максим Калиненко (РП-53) «Силова підготовка у фізичному вихованні студентів», кер. М. О. Красуля

1 место

2016

Генадій Герасименко (БУ-11) «Кікбоксінг у фізичному вихованні студентів», кер.  М. О. Красуля

1 место

2017

Юлія Ачкасова (РП-22) «Дослідження відношення студентів 1-2 курсів ХГУ «НУА» до здорового способу життя», кер. А. В. Красуля

2 место

2018

Артем Череватенко (БУ-21) «Виховання патріотизму у студентів засобами фізичної культури та спорту», кер. Красуля А. В.

1 место

З 2007 року кафедра організує і забезпечує роботу секції здорового способу життя в рамках Дня науки в НУА. За цей період переможцями та призерами даної секції стали 11 студентів академії.

У лютому 2021 р. Вченою Радою НУА затверджена та рекомендована до опублікування монографія «Становлення та розвиток системи фізичного виховання  в інноваційному освітньому закладі (узагальнення досвіду)».

Упорядники: Красуля М. О. (відповідальний редактор), Красуля А. В., Колісніченко Ж. О., Ніколаєва С. В.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор  Астахова В. І.; канд. наук з фізичного виховання і спорту, професор Шестєрова Л. Є.; канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент Темченко В. О.

У монографії узагальнено досвід викладачів кафедри фізичного виховання та спорту Народної української академії з організації навчального процесу в умовах безперервної освіти з метою побудови цілісної системи фізичного виховання, описано його особливості на усіх ступенях – від дошкільної, шкільної до вищої освіти. Наведені результати досліджень, методики та принципи проведення занять можуть бути використані викладачами фізичного виховання у закладах середньої та вищої освіти для удосконалення навчального процесу та виховання здорової молоді, здатної до самостійного використання засобів фізичної культури для самовдосконалення та саморозвитку.

 

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38 (057) -704-10-37

Директор ліцею:

+38(057)-716-47-21

Директор ДШРР:

+38(057)-716-47-21

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram