Навчальна робота в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки та законодавства України. В її основі - кращі традиції провідних європейських університетів, інновацій в освіті, суміщення теоретичного навчання з практикою.

Ключовими принципами організації навчального процесу в НУА є принципи безперервності, гнучкості та сучасності. Вони створюють можливості для людини на будь-якому етапі свого життя обирати зміст і напрям свого руху в освіті та професії, задовольняти актуальні освітні потреби і, у підсумку, досягати успіху в динамічно мінливому світі.

Організаційні та змістовні моменти навчальної роботи відображені в Положенні про організацію освітнього  процесу.