Зовнішній моніторинг якості освіти

Система зовнішнього забезпечення якості використовує як оцінки експертів Міністерства освіти та науки України, НАЗЯВО, так і партнерів по соціальному експерименту з соціального партнерства в освіті (місцеві органи управління, заклади вищої освіти України та зарубіжні партнери, загальної середньої освіти, експерти тощо). Для зовнішньої експертизи якості освітніх програм та освітнього процесу залучаються випускники та практики, фахівці у сферах професійних стратегій випускників, роботодавці тощо.

Рецензія на освітньо-професійну програму  «Переклад (англійська мова та друга іноземна мова)»  зі спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури  (переклад включно), перша – англійська другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів  Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Економіка та управління бізнесом» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Рецензія-відгук на освітньо-професійну програму «Економіка та управління бізнесом» фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Матеріали фокус-групової дискусії щодо питань працевлаштування випускників освітніх програм ХГУ "НУА".

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram