Загальна інформація
Народилася 27.02.1972 р. в м. Харків. У 1989 році із золотою медаллю закінчила середню школу № 46 ім. М. В. Ломоносова. У 1994 р. – з червоним дипломом соціологічний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).
У 1998 р. в Харківському державному університеті ім. О. М. Горького захистила кандидатську дисертацію на тему «Політична еліта посттоталітарного суспільства: соціологічний портрет (на прикладі Харківського регіону)», а в 2008 р. там же – докторську дисертацію на тему «Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування і діяльністний потенціал».
З вересня 1998 року працює в ХГУ «НУА».
Під її керівництвом захистили дисертаційні роботи по соціології 10 учених.
Наукові інтереси: фахівець у галузі соціології освіти і елітології. На сьогодні працює над питаннями формування і розвитку поля соціальних можливостей в когнітивній ситуації суспільства знання, проблемами життєдіяльності сучасних університетів, окремими аспектами методики проведення соціологічних досліджень, питаннями менеджменту персоналу.
Член редколегії ряду періодичних видань. Серед них: «Вчені записки ХГУ «НУА», «Український соціологічний журнал» (видання Соціологічної асоціації України).
Член правління Соціологічної асоціації України.

Викладання
Веде навчальні курси: «Методологія і методи соціологічних досліджень», «Новітні методики досліджень в соціології. Методи досліджень соціальних комунікацій», «Глобалізація: соціологічний аналіз», «Паблік рілейшнз».

Публікації
Є автором більше 300 навчально-методичних і наукових робіт. Серед опублікованих за останні роки:

 1. Университет в условиях современности : сила традиций перед вызовами будущего / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. – Харьков, 2014. – 284 с. Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/342
 2. Modern university: to meet the challenges of future / ed. by Mykhaylyova K. – [Saarbrucken] : Lap Lambert Academic Publishing, 2015. – 282 p.
 3. Михайлева Е. Г. Роль образования в преодолении когнитивного диссонанса современного украинского общества // Трансформация социальных функций образования в современном мире : материалы междунар. науч.-практ. конф., 17–18 февр. 2015 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2015. – С. 268–273. Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/466
 4. Михайльова К. Г. Можливості інтегрованих навчальних програм у вирішенні освітніх проблем сучасності // Релігія та соціум. Міжнар. часопис. – 2015. – № 1–2. – С. 94–97
 5. Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины: организационный аспект / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. – Харьков, 2016 . – 304 с.
 6. Organizational memory as a mechanism of formation and development of organizational culture / Kateryna Myhaylyova, Kateryna Bannikova // IOSR Journal of Humanities аnd Social Science (IOSR-JHSS). – Volume 22, Issue 4, Ver. II (April. 2017). – Р. 9–15
 7. Михайлева Е. Г. Проблемы измерения влияния корпоративной культуры организации на эффективность ее деятельности // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Topical researches of the World Science» (June 28, 2017, Dubai, UAE) № 7(23), Vol.3, July 2017 р.18–26. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1857
 8. Современные технологии развития творческой активности студентов; под общ. ред. Е. Г. Михайлевой. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 76 с.
 9. To be creative and active: how modern universities develop students; ed. by Mykhaylyova K. – Laplambert, 2018 – 53 с.
 10. Понятие стейкхолдерства и методология его анализа // Социальное партнерство как новая функция образования. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 64 с.
 11. Mykhaylyova K., Z Does the long-life education give an extra chance to university // New times – new education / Universitet Szczecinski Rozprawy I Studia. – T. (MCV) 1031, Szczecin, 2018. – P. 80–88

Реєстрація в наукометричних базах даних
https://orcid.org/0000-0003-4152-0654
http://www.researcherid.com/rid/A-9854-2016
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kUxfveUAAAAJ&hl=ru