Зверко Тамара Василівна,

декан факультету «Соціальний менеджмент»,  завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін, кандидат соціологічних наук, доцент

Телефон: (057) 714-20-07

E-mail: tamarazverko@gmail.com

Загальна інформація

Народилася в м. Харків 31.12.1956 р.

Закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького в 1981 р.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології на тему «Формування антропогенної моделі виховання студентів в умовах безперервної освіти» в Харківському національному університеті внутрішніх справ у 2007 році.

Член Соціологічної асоціації України.

Відмінник освіти України.

Нагороджена знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності, Почесною грамотою МОН України.

Взяла участь в дослідницьких проектах: «Студент ХХІ століття», «Роль молоді в становленні громадянського суспільства в Україні», «Проблеми професійного вибору і зайнятості молоді на регіональному ринку праці».

Учасник Міжнародного дослідницького проекту «Нові часи – нова освіта».

У рамках кафедральної наукової школи з соціології освіти працює над наступними науковими питаннями:

– професійні практики випускників НУА, їх порівняльний аналіз за наслідками досліджень різних років;

– роль безперервної освіти у формуванні й розвитку людського капіталу.

 

Викладання

Веде навчальні дисципліни: «Соціологія управління», «Введення в спеціальність», «Соціологія культури», «Комунікаційний менеджмент», «Соціологія особистості».

 

Публікації

 1. Missionand Functions of the University in the Context of World Trends in Higher Education Development / Zverko T.V. // Modern University: to Meet the Challenges of Future / ed. Yekaterina Mykhaylyova. – [Saarbrucken], 2015. – P. 7–24
 2. Международные контакты кафедры: новые тенденции и подходы / Зверко Т. В., Степанова М. И. // Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. – Харьков, 2015. – Разд. 2.5. – С. 154–166
 3. Роль непрерывного образования в формировании и развитии человеческого капитала / Т. Зверко, Т. Топчий // Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины: организационный аспект : монография / ХГУ «НУА» – Харьков, 2016. – С. 270–281 (4.1)
 4. Неформальное образование как «конструктор» человеческого капитала / Т. Зверко // Проблемы развития человеческого капитала в современном социальном поле Украины: организационный аспект : монография / ХГУ «НУА» – Харьков, 2016. (4.4) – С. 313–323
 5. Пути и методы реализации модели выпускника: личностный аспект [Электронный ресурс] / Т. В. Зверко // Образование в условиях глобальных социальных изменений : [монография] / Е. Подольская, И. Нечитайло ; под общ. ред. Е.А. Подольской. – [Saarbrucken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – С. 474–479. – Режим доступа : www.lap-publishing.com
 6. Качество подготовки специалистов: мнение студентов и работодателей [Электронный ресурс] / Т. В. Зверко, Т. В. Топчий // Образование в условиях глобальных социальных изменений : [монография] / Е. Подольская, И. Нечитайло ; под общ. ред. Е.А. Подольской. – [Saarbrucken] : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – С. 230–237. – Режим доступа : www.lap-publishing.com
 7. Гражданская позиция молодежи: опыт Народной украинской академии в исследовании проблемы / Т. В. Зверко, О. С. Овакимян // Ученые записки НУА. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – С. 94–106
 8. Подготовка транс-профессионалов как ответ на вызовы времени / Т. В. Зверко // Дорогу осилит идущий : монография / ХГУ «НУА». – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – С. 289–302
 9. Профессиональные позиции выпускников НУА в послевузовском трудоустройствеТ. Зверко // Профессиональные практики выпускников современных вузов (на примере выпускников Народной украинской академии) / Нар. укр. акад.; [авт.: Е. В. Бирченко, Т. В. Зверко, М. С. Кабанец, Е. Г. Михайлева, О. В. Новикова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. Р.1; – С. 78–83
 10. Карьерный капитал выпускника вуза: сильные стороны и направления развития / Т. Зверко, Т. Топчий // Вченізаписки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – Т. 23; – 33–38
 11. Студент в современном социальном поле: особенности жизнедеятельности / Т. Зверко // Современные технологии развития творческой активности студентов изменений : [монография] / Под общ. ред. Астаховой В. И., Михайлевой Е. Г., Р. 2. – Харьков : Изд-во НУА, 2018; – С. 59–64
 12. Portrait of a modern student as a creative personality / V.Zverko, T.Valukevich // To be creative and active how modern universities develop students – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – С. 85–106
 13. Теоретико-методологические основы анализа «третьего возраста» / Е. Михайлева, Т. Зверко, Н. Гога // Третий возраст: обоснованность оптимизма: [монография] / под общ. ред. Астаховой Е. В. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 7–72
 14. Does the long-life education give an extra chance to university / Т. Zverko, Michailyova /// New times – new education / Universitet Szczecinski Rozprawy I Studia. – T. (MCV) 1031, Szczecin, 2018. – P. 64–69

 

Реєстрація в наукометричних базах даних

ORCID 0000-0002-4897-54-51

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

+38 (057) -714-92-62

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-343-70-18

факультет "Референт-перекладач":

+38(066)-327-20-79

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram