Науково-дослідницька робота

Пріоритетними напрямками науково-дослідницької роботи є:

1) розвиток культурно-освітнього середовища, яке сприяє вдосконаленню діяльності НУА, зміцненню корпоративної культури й підвищенню її іміджу; забезпеченню особистісного розвитку усіх суб'єктів освітнього процесу в умовах безперервної освіти;

2) створення комфортного освітнього середовища та організація освітнього процесу, підгрунтям яких є психоемоційна підтримка учнів під час війни;

3 ) забезпечення подолання освітніх втрат, спричинених війною;

4) реалізація принципів смислової педагогіки,розвивальної освіти в межах діяльнісної парадигми в практиці роботи початкової школи;

5) аналіз і осмислення нових практик дитячого розвитку як основи для пошуку інноваційних підходів до навчання молодших школярів і механізмів забезпечення наступності на різних етапах навчання;

6) вивчення й впровадження в практику роботи школи підходів STEM – STEAM – STREAM освіти.

Предметом наукового аналізу кафедри є:

- створення інноваційного середовища сучасної початкової школи;

- аналіз специфіки сучасного дитинства, його історичної, соціокультурної й психологічної складових у контексті принципово важливих змін, які відбулися в людському співтоваристві в цілому й українському суспільстві зокрема;

- робота з вивчення основ і впровадження в практику школи підходів STEM – STREM – STREAM освіти, формування дослідницької позиції молодших школярів.

Комплексна тема науково-дослідної роботи кафедри «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в початковій школі як основа створення інноваційного середовища».

Наукова тема 2023 року «Компетентнісно-діяльнісна парадигма початкової освіти: діалог традицій та інновацій».

Наукова тема 2024 року «Формування ценнісного ставлення до процесу пізнання у молодших школярів».

Індивідуальні теми вчителів кафедри:

Кобзар О. Г. «Реалізація підходів Stem-освіти в роботі з молодшими школярами».

Венгрин А. В. «Актуальні завдання організації передшкільного навчання в умовах трансформації дитинства».

Литовченко А. В. «Розвиток критичного мислення молодших школярів за допомогою проблемних питань на уроках літературного читання».

Шилкунова З. І. «Інноваційне середовище початкової школи: виклики сьогодення».

Мета науково-дослідницької роботи в рамках наукового напрямку по педагогіці полягає в переосмисленні шляхів розвитку й діяльності школи в контексті принципово важливих змін, які відбулися в людському співтоваристві в цілому й українському суспільстві зокрема.

Ключовим напрямком розвитку дошкільного щабля й початкової школи є відхід від трансляційної школи вбік діяльнісної.

Основою такого переходу є комбінація підходів системи розвиальної освіти, школи діалогу культур у рамках культурно-історичного підходу, який ґрунтується на теорії Л. С. Виготського й розглядається як цілісна культурно-антропологічна парадигма.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram